A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh thực hiện chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới và nước sạch nông thôn

Ngày 26/6/2017, Văn phòng UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ban hành Thông báo số 31/TB-VP về ý kiến kết luận của đồng chí Phạm Văn Ca – Phó Chủ tịch Thường trực UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất - Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp với Tiểu ban Tuyên truyền ngày 22/6/2017 và Tiểu ban Quản lý chất lượng nước sạch ngày 23/6/2017.

Khu xử lý nước sạch của Công ty TNHH Thương mại Đỗ Gia Bảo.

          Sau khi nghe Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Trưởng Tiểu ban Quản lý chất lượng nước sạch báo cáo, ý kiến thảo luận của các thành viên tham gia dự họp; đồng chí Phạm Văn Ca, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận và chỉ đạo như sau:

          Về công tác tuyên truyền sử dụng nước sạch: Đồng chí giao TrưởngTiểu ban Tuyên truyền nước sạch nông thôn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất chủ trì, phối hợp với thành viên trong Tiểu ban xây dựng, điều chỉnh lại kế hoạch tuyên truyền đã được chỉ đạo; Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình mỗi tháng có ít nhất 2 bài báo tuyên truyền về sử dụng nước sạch trên Báo Thái Bình hoặc Báo Trung ương, trên Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình và các kênh truyền hình (VTC), kết nối trên các trang mạng để truyền tải thông tin đến nhân dân về chương trình nước sạch nông thôn của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

          Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện 01 chuyên đề, chuyên mục/tháng về về điều tra nhu cầu sử dụng nước sạch của nhân dân tại các địa phương, chất lượng nước sạch, mức đóng góp và tỷ lệ đấu nối sử dụng nước của các hộ dân, công tác bảo đảm an toàn hệ thống đường ống cấp nước và chống phá hoại đường ống cấp nước của doanh nghiệp và nhân dân các địa phương; xây dựng kế hoạch, kịch bản và tổ chức buổi tọa đàm về sử dụng nước sạch, thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 7/2017.

          Giao Hội nhà báo Thái Bình tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu về sử dụng nước sạch bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

          Công tác tuyên truyền tại các huyện: Chính quyền cấp huyện tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu về sử dụng nước sạch tại huyện, địa phương mình, giao cho Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện chủ trì tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu về sử dụng nước sạch nhằm nâng cao nhận thức, tính sáng tạo trong công tác tuyên truyền sử dụng nước sạch tại địa phương.

          Đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy cho phép mời Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  tham gia Ban Chỉ đạo và trực tiếp tham gia Tiểu ban Tuyên truyền và đưa các nội dung tuyên truyền về sử dụng nước sạch vào bản tin nội bộ trong sinh hoạt Đảng hàng tháng để tuyên truyền đến các đảng viên, quần chúng.

          Về công tác quản lý chất lượng nước sạch: Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo giao Trưởng Tiểu ban Quản lý chất lượng nước sạch ký văn bản phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đơn vị thuộc Tiểu ban để thực hiện các nhiệm vụ được giao; Sở Xây dựng đề xuất phương án thành lập Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất theo hướng dẫn.

          Chính quyền các huyện Hưng Hà, Đông Hưng, Quỳnh Phụ phải khẩn trương triển khai tổ chức tuyên truyền và đẩy mạnh đấu nối đảm bảo tỷ lệ 60% số hộ dân đấu nối trở lên đã đề ra trong năm 2017, đây là tiêu chí để bình xét thi đua và xét đạt chuẩn nông thôn mới của các xã. Phối hợp chặt chẽ với Tiểu ban Tuyên truyền, Tiểu ban Quản lý chất lượng nước sạch để triển khai các biện pháp nhằm thực hiện kế hoạch đấu nối cấp nước sạch nông thôn của huyện đã xây dựng đạt kết quả cao nhất.

          Công khai quy trình và thông báo kết quả xét nghiệm, lấy mẫu xét nghiệm  nước sạch: Sở Y tế phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị thực hiện quy trình xét nghiệm chất lượng nước sạch và công khai quy trình xét nghiệm, quy trình lấy mẫu nước sạch xét nghiệm trên Cổng thông tin điện tử của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; thông báo và công bố kết quả kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước sạch trên Cổng thông tin điện tử của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, gửi kết quả cho các cơ sở cấp nước sạch và Ủy ban nhân dân các xã trong phạm vi cấp nước của từng dự án để công khai cho nhân dân biết, giám sát chất lượng nước sạch.

          Tiểu ban Quản lý chất lượng nước sạch có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc các cơ sở cấp nước sạch trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất thực hiện nghiêm túc chế độ tự kiểm tra vệ sinh chất lượng nước và các biện pháp bảo đảm chất lượng nước, công bố tình hình chất lượng nước trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân được biết, hưởng ứng sử dụng nước sạch.

          Đồng chí cũng giao trách nhiệm của các sở ngành, đơn vị trong công tác quản lý chất lượng nước sạch.

          Nội dung chi tiết Thông báo xem tại file đính kèm.

 

 


Tập tin đính kèm
Tác giả: Q. Huy
Nguồn: www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Video