A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình

Ngày 12/12/2017, UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

Học sinh Trường Tiểu học Thanh Nê (Kiến Xương) trong thư viện của trường.

Mục đích nhằm phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng nhằm xây dựng, hình thành, giữ gìn và phát triển thói quen, nhu cầu đọc, kỹ năng đọc sách và lan tỏa rộng rãi phong trào đọc sách của nhân dân góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người Việt Nam nói chung và nhân dân trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình nói riêng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập và phát triển đất nước.

Theo đó, trong giai đoạn 2017 – 2020, phấn đấu phấn đấu 80% học sinh, sinh viên được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại các thư viện công cộng, thư viện của các cơ sở giáo dục trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; Phấn đấu 15-20% người dân ở khu vực nông thôn, 10-15% người dân ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được tiếp cận, sử dụng thông tin tri thức và các dịch vụ liên quan tại các thư viện công cộng, trung tâm học tập cộng đồng, điểm bưu điện - văn hóa xã. Phấn đấu 20% - 30% người dân có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc và học tập suốt đời; Phấn đấu 85% người sử dụng thư viện (đối với học sinh, sinh viên là 90%) có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc để phục vụ học tập, nghiên cứu và giải trí. Phấn đấu đến năm 2020 đạt mức hưởng thụ bình quân sách là 5 bản sách/người dân và đạt 0,6 bản sách/người dân trong hệ thống thư viện công cộng, mỗi người dân trung bình đọc 04 cuốn sách/năm; Phấn đấu 75% cơ sở giáo dục ở các bậc, cấp học có thư viện, với vốn tài liệu phù hợp; Thư viện cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tổ chức luân chuyển sách 100 lượt/1 năm.

Định hướng đến năm 2030: Phấn đấu 90% học sinh, sinh viên được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại các thư viện công cộng, thư viện của các cơ sở giáo dục trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; Phấn đấu 20-30% người dân ở khu vực nông thôn, 15-20% người dân ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được tiếp cận, sử dụng thông tin tri thức và các dịch vụ liên quan tại các thư viện công cộng, trung tâm học tập cộng đồng, điểm bưu điện - văn hóa xã; Phấn đấu 30% - 40% người dân có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc và học tập suốt đời; Phấn đấu 90% người sử dụng thư viện có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc để phục vụ học tập, nghiên cứu và giải trí; Phấn đấu đến năm 2030 đạt mức hưởng thụ bình quân sách là 6 bản/người dân và đạt 1 bản sách/người dân trong hệ thống thư viện công cộng; Phấn đấu 90% cơ sở giáo dục ở các bậc, cấp học có thư viện, với vốn tài liệu phù hợp

Để thực hiện được mục tiêu trên, UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; Xây dựng thói quen, trang bị kỹ năng và phương pháp đọc cho mọi tầng lớp nhân dân; Xây dựng các chính sách khuyến khích đầu tư cho phát triển văn hóa đọc; Chú trọng phát triển thư viện công cộng, thư viện trường học, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nâng cao số và chất lượng các xuất bản phẩm của địa phương; đa dạng hóa xuất bản phẩm; Tăng cường nguồn nhân lực, đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ thư viện; Thường xuyên giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong hoạt động thư viện, xuất bản, phát hành….

 


Tập tin đính kèm
Tác giả: Quỳnh Anh
Nguồn: www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video