Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40), hoạt động tín dụng chính sách tại huyện Kiến Xương đã góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Trong Quyết định cũng nêu rõ: Hộ mới thoát nghèo là hộ gia đình đã từng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, qua điều tra, rà soát hàng năm có thu nhập bình quân đầu người cao hơn chuẩn cận nghèo theo quy định của pháp luật hiện hành, được UBND cấp xã xác nhận và thời gian kể từ khi ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tối đa là 3 năm.
Từ ngày 1/8, một số chính sách quan trọng của ngành Y tế có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân trong việc khám chữa bệnh sẽ được triển khai.
UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất nhận được Văn bản số 2211/BNN-TCTS ngày 15/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tiếp tục thực hiện các chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP.
Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
Thông tư số 14/2010/TT-NHNN của NHNN Hướng dẫn chi tiết thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
Quyết định số 92/2009/QĐ-TTG ngày 08/7/2009 về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn
Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 Về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác
Quyết định số 872/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ Về điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội
Ngày 23/2/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg về tín dụng đối với hộ cận nghèo.
Video