Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trước, trong và sau dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.
Tại thông báo kết luận số 216/TB-VPCP của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 đã chỉ đạo cụ thể một số cơ chế chính sách về y tế đối với hộ nghèo.
Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo đa chiều thiếu hụt về tiêu chí bảo hiểm y tế, hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác.
Tại Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 10/05/2017 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 04/2017, Chính phủ khẳng định sẽ thực hiện chính sách giảm nghèo với hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập như trước đây; đồng thời, sẽ hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) với hộ nghèo đa chiều thiếu hụt về tiêu chí BHYT; hỗ trợ 70% mức đóng BHYT với hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác; trong đó, chính sách hỗ trợ BHYT với hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác được thực hiện từ ngày 10/05/2017.
Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ nêu rõ: “Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo đa chiều thiếu hụt về tiêu chí bảo hiểm y tế; hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế). Căn cứ điều kiện thực tế, các địa phương có thể quyết định bố trí thêm ngân sách địa phương để hỗ trợ mức cao hơn”.
Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 08/05/2013 của Thủ tướng Chính phủ về nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng người thuộc hộ cận nghèo
Quyết định số 538/2013/QĐ-TTg ngày 29/03/2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020
Quyết định số 797/2012/QĐ-TTg ngày 26/06/2012 của Thủ tướng Chính phủ về nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo
Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/03/2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo
Video