Trên địa bàn huyện Hưng Hà đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế của thanh niên, không chỉ tạo việc làm ổn định cho đoàn viên thanh niên nông thôn mà còn góp phần xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta. Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã An Bình (Kiến Xương) đã cụ thể hóa chủ trương đó bằng những hoạt động thiết thực, giúp nhiều phụ nữ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống.

Từ một xã có tỷ lệ hộ nghèo lên đến 8,14% năm 2010, sau nhiều năm bền bỉ thực hiện các giải pháp, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của Tân Phong (Vũ Thư) đã giảm xuống 2,31%, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt.

Video