A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 07/11/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông

Về việc sản xuất các tác phẩm truyền thanh tuyên truyền về giảm nghèo phát trên hệ thống Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và Đài Truyền thanh cơ sở thuộc dự án Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin năm 2017

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các Trung tâm Văn hóa Thể thao (VHTT) cấp huyện sản xuất các tác phẩm truyền thanh tuyên truyền về giảm nghèo phát trên hệ thống Đài TT-TH cấp huyện, Đài Truyền thanh cơ sở, đây là hoạt động thuộc nội dung “Xây dựng nội dung chương trình tuyên truyền cổ động” của dự án 4 “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020, cụ thể:

Về nội dung thông tin: Các Trung tâm VHTT lựa chọn chủ đề: Sản xuất mới tác phẩm truyền thanh tuyên truyền về sự kiện cụ thể để cung cấp thông tin, vận động quần chúng thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc cung cấp các thông tin thiết yếu cho cộng đồng dân cư. Ví dụ: Nông thôn mới, phát triển kinh tế biển, nước sạch nông thôn, an ninh, dân số, y tế, giao thông, những thành tựu khoa học kỹ thuật ....đảm bảo không trùng lặp chủ đề giữa các đơn vị.

Hình thức thực hiện : Hình thức sản phẩm thông tin là tác phẩm truyền thanh. Dung lượng 01 sản phẩm thông tin: Đối với thể loại là câu chuyện truyền thanh: 15-20 phút.  Đối với thể loại chèo: từ 40-50 phút.  Đầu hoặc cuối tác phẩm phải thể hiện thông tin: Đây là tác phẩm của “Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020”.

Trung tâm VHTT cấp huyện xây dựng kịch bản, chuyển Sở Thông tin và Truyền thông duyệt nội dung trước ngày 15/11/2017. Trung tâm VHTT cấp huyện thu thanh, dàn dựng và chuyển nội dung để Sở Thông tin và Truyền thông duyệt trước ngày 22/11/2017. Tác phẩm truyền thanh sau khi được Sở Thông tin và Truyền thông duyệt nội dung, Trung tâm VHTT cấp huyện in thành 04 đĩa CD hoàn chỉnh, báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông nghiệm thu trước ngày 28/11/2017.


Tập tin đính kèm
Tác giả: H.Linh
Nguồn: www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Video