A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Ý kiến kết luận của đồng chí Phạm Văn Ca - Phó Chủ tịch thường trực UBND - Trưởng Ban chỉ đạo tại cuộc họp ngày 04/10/2017 của Ban Chỉ đạo về triển khai thực hiện dự án đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình

Thông báo số 56/VP-TB ngày 06/10/2017 của Văn phòng UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất về Ý kiến kết luận của đồng chí Phạm Văn Ca - Phó Chủ tịch thường trực UBND - Trưởng Ban chỉ đạo tại cuộc họp ngày 04/10/2017 của Ban Chỉ đạo về triển khai thực hiện dự án đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình

Ngày 04/10/2017, tại Trụ sở Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Ban Chỉ đạo việc triển khai thực hiện dự án đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình (Ban Chỉ đạo) tổ chức cuộc họp nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả hoạt động của các dự án, công trình cấp nước sạch trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới. Tham dự cuộc họp có đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; Đồng chí Phạm Văn Ca, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Trưởng Ban chỉ đạo - Chủ trì cuộc họp; các đồng chí Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Lãnh đạo các hội, đoàn thể bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất: Hội Nông dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Hội Liên hiệp Phụ nữ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo việc triển khai thực hiện đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình, đại diện Hội nước sạch Thái Bình.

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, ý kiến thảo luận của các thành viên tham gia dự họp, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; đồng chí Phạm Văn Ca, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Trưởng Ban chỉ đạo kết luận và chỉ đạo như sau:

 Ban Chỉ đạo, các sở ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các tổ chức hội đoàn thể thực hiện các nội dung chỉ đạo của Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, cụ thể như sau:

Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, các sở ngành, các huyện, thành phố và Hội nước sạch Thái Bình cần nắm bắt, hiểu rõ các vấn đề mà người dân còn phân vân về chương trình nước sạch hiện nay, đây là thời điểm đã triển khai chương trình nước sạch, còn một số vấn đề người dân đang quan tâm, cụ thể: về chất lượng nước đầu vào, chất lượng nước đầu ra, chi phí đấu nối sử dụng nước sạch, giá nước sạch, thu tiền khối lượng nước sử dụng tối thiểu 4 m3/hộ/tháng; qua đó cần phải có các giải pháp cụ thể để tuyên truyền giải thích, làm rõ để người dân hiểu, hưởng ứng sử dụng nước sạch.

Ban Chỉ đạo, các sở ngành, các huyện, thành phố và các tổ chức hội, đoàn thể bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất làm tốt công tác tuyên truyền, phải xây dựng và thực hiện theo kế hoạch cụ thể, hướng đến từng mục tiêu cụ thể, đồng thời phải giao các chỉ tiêu đến từng đơn vị huyện, xã, các tổ chức hội đoàn thể; xã đạt chuẩn nông thôn mới phải đảm bảo tiêu chí có tỷ lệ số hộ dân đấu nối sử dụng nước sạch đạt từ 65% trở lên.

Trong khi chờ Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung quy định về quy chuẩn chất lượng nước sạch thì trên cơ sở thống nhất giữa Sở Y tế với các sở ngành của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất có thể đề xuất quy định tạm thời của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình về chất lượng nước sạch đạt quy chuẩn, đồng thời kiến nghị lên Bộ Y tế cho ý kiến về quy định tạm thời của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình về chất lượng nước sạch đạt quy chuẩn để áp dụng thực hiện, sau một thời gian (khoảng 30 ngày) nếu chưa nhận được ý kiến của Bộ Y tế thì dùng quy định tạm thời này để kiểm tra chất lượng nước sạch của các dự án, công trình cấp nước sạch và công bố kết quả kiểm tra để nhân dân biết, làm cơ sở để tuyên truyền.

Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức đoàn thể phải thực hiện các nội dung chương trình, kế hoạch tuyên truyền riêng, cụ thể, có chiều sâu và phải phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, của từng hội đoàn thể; Chú trọng nội dung tuyên truyền về chất lượng nước và thực hiện 4 công khai (công khai quy trình công nghệ, công khai quy trình quản lý chất lượng, công khai quy định về quản lý, vận hành, bảo dưỡng hệ thống cấp nước và công khai báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng nước của các cơ quan chức năng), công khai này phải được niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã để tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện.

Đối với các doanh nghiệp cấp nước sạch cần phải đẩy mạnh tiến độ đầu tư dự án, chủ động phối hợp với chính quyền cấp huyện, xã để triển khai công tác đấu nối nước sạch đến nhân dân trong khu vực dự án; thực hiện kịp thời và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; Các doanh nghiệp phải khẩn trương hoàn thành các quy trình vận hành, xử lý và đặc biệt là chất lượng dịch vụ phục vụ người dân (sữa chữa, bảo hành đồng hồ, thiết bị khi có sự cố trong quá trình cấp nước sạch cho người dân), thực hiện tốt 4 công khai tại doanh nghiệp.

Đối với các huyện, thành phố thì cần phải nắm chắc, đầy đủ số liệu về sử dụng nước sạch tại từng địa phương; tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp (trong giải phóng mặt bằng, thi công lắp đặt thiết bị,...); Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phải giao chỉ tiêu thực hiện đến từng xã, tổ chức hội đoàn thể của địa phương để triển khai, thực hiện đảm bảo mục tiêu, kế hoạch tuyên truyền đề ra. Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với nguồn nước cấp đầu vào, đặc biệt kiểm tra các nguồn nước của các sông thủy nông (thay thế tên gọi của sông nội đồng) và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh để đảm bảo chất lượng nguồn nước cấp cho các công trình nước sạch.

Đối với các tổ chức hội đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu thực hiện đã được giao, triển khai cụ thể đến từng xã, hội viên, đoàn viên và tăng cường công tác kiểm tra để nắm bắt các khó khắn, vướng mắc và phản ánh kịp thời đến Ban Chỉ đạo, Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Tỉnh ủy để chỉ đạo, giải quyết.

 


Tập tin đính kèm
Tác giả: Nguyễn Chanh
Nguồn: www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Video