Ngày 29/11/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số  275/BTTTT-KHTC hướng dẫn một số Bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ thuộc Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” (Dự án 4) năm 2020.

Ngày 09/9/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 27/2019/QĐ-TTg về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020.

 

Ngày 14/8, Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 290/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp chuẩn bị tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019.

Ngày 29/7/2019, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 1052/QĐ-LĐTBXH công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

Ngày 17/7/2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BLĐTBXH​ quy định về xây dựng, quản lỷ, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và giảm nghèo. Thông tư áp dụng đối với các đơn vị thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và giảm nghèo.

Ngày 04/7/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 862/QĐ-LĐTBXH công bố rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng các chức năng lập kế hoạch và đánh giá chương trình MTQG trên hệ thống quản lý đầu tư công theo quy định của Thông tư 07.

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường phạt đến 200 triệu đồng; giảm tới 50% phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy; quy định mới về xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2017.
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp chuẩn bị Chương trình Ngày vì người nghèo.
Video