A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ thuộc Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” năm 2020

            Ngày 29/11/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số  275/BTTTT-KHTC hướng dẫn một số Bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ thuộc Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” (Dự án 4) năm 2020.

 

            Ngày 29/11/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số  275/BTTTT-KHTC hướng dẫn một số Bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ thuộc Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” (Dự án 4) năm 2020.

            Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, thành phố chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện tại địa phương. Trong đó, về mục tiêu, nhiệm vụ của Dự án 4, các địa phương cần rà soát tình hình thực hiện mục tiêu đến năm 2020 bình quân mỗi xã có 02 cán bộ thông tin cơ sở được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ thông tin tuyên truyền thời gian qua, ưu tiên bố trí kinh phí năm 2020 để hoàn thành mục tiêu này.

            Về thực hiện một số nhiệm vụ đặc thù tại địa phương trong năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng, đề xuất kế hoạch, đề xuất phân bổ kinh phí Dự án 4 của ngân sách Trung ương thực hiện các nhiệm vụ đặc thù tại một số địa phương trong năm 2020, gồm: Sản xuất các sản phẩm thông tin, tuyên truyền phục vụ chung cho khu vực; Hỗ trợ phương tiện nghe - xem cho các hộ nghèo; Trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại huyện, xã; Hỗ trợ thiết lập cụm thông tin cơ sở tại các khu vực cửa khẩu, biên giới, trung tâm giao thương.

            Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, thành phố chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu việc phân bổ và quản lý sử dụng kinh phí theo quy định của pháp luật đảm bảo tối thiểu đạt được theo mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch thực hiện Dự án 4 năm 2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất và quan tâm bố trí vốn đối ứng của địa phương để thực hiện Dự án theo quy định. Đồng thời, các địa phương gửi đề xuất kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ đặc thù của Dự án 4 năm 2020 bằng nguồn kinh phí ngân sách Trung ương về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét thỏa thuận trước khi thực hiện (Nội dung kế hoạch theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông).

            Đối với các địa phương không có kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ đặc thù năm 2020, đề nghị UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp đề xuất phân bổ kinh phí cho hai hoạt động "Truyền thông về giảm nghèo và "Giảm nghèo về thông tin" theo quy định hiện hành và hướng dẫn phạm vi, đối tượng phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 4760/LĐTBXH-VPQGGN ngày 08/11/2019.

Thanh Phương


Nguồn: .
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video