A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp BCĐ các CTMTQG giai đoạn 2016 - 2020 về kết quả thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2017 các chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 11/8/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 353/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 về kết quả thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2017 các chương trình mục tiêu Quốc gia.

Phát biểu ý kiến kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao các Bộ, ngành địa phương đã có nhiều cố gắng và đạt được kết quả đáng ghi nhận trong 06 tháng đầu năm 2017. Tính đến hết tháng 7 năm 2017 cả nước có 2.776 xã (31,1%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, đã có khoảng 159 xã được công nhận đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (hoàn thành mục tiêu năm 2017 có ít nhất 31% số xã đạt chuẩn), tăng 416 xã (4,7%) so với cuối năm 2016; bình quân cả nước đạt 13,23 tiêu chí/xã (dự kiến đến hết năm 2017 đạt bình quân 14 tiêu chí/xã); còn 179 xã dưới 5 tiêu chí, giảm 78 xã so với cuối năm 2016 (dự kiến đến hết năm 2017 sẽ còn dưới 150 xã), hoàn thành mục tiêu phấn đấu năm 2017.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương tập trung làm tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2017 như sau:

(i) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nông thôn mới, tiếp tục triển khai sâu rộng và thiết thực Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” của Thủ tướng Chính phủ.

(ii) Tiếp tục hoàn thiện tất cả các cơ chế, chính sách để thực hiện Chương trình một cách hiệu quả; các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá tác động việc thực hiện chính sách, đề xuất chính sách cần tích hợp, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ theo hướng tập trung, gọn đầu mối, giảm bớt số lượng văn bản, tránh trùng chéo và dàn trải.

(iii) Tăng nguồn lực đầu tư và cân đối nguồn lực trung hạn của nhà nước cho các chính sách, Chương trình giảm nghèo; ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, huyện nghèo, xã nghèo, xã biên giới, xã an toàn khu, xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo.

(iv) Các Bộ, ngành chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững theo hướng liên kết chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; thúc đẩy các mô hình hợp tác xã liên doanh, liên kết có hiệu quả; tập trung xử lý các vấn đề về ô nhiễm môi trường nông thôn, từng bước tạo chuyển biến rõ nét về môi trường, vệ sinh, cảnh quan nông thôn theo hướng xanh - sạch - đẹp, an toàn.

(v) Tăng cường công tác quản lý nhà nước, hoàn thiện bộ máy quản lý đến cấp xã, cơ chế điều hành, phân công đầu mối chịu trách nhiệm chính, phân cấp đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn cho địa phương; cải cách thủ tục hành chính và phương thức để người dân; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện của các địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; tiếp tục phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và giám sát của cộng đồng dân cư đối với xây dựng nông thôn mới, cộng đồng tham gia và tiếp cận chính sách giảm nghèo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức tự vươn lên thoát nghèo.


Tập tin đính kèm
Nguồn: www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video