A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Phê duyệt Đề án Chính sách đặc thù hỗ trợ từ NSNN đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động tuyên truyền

Ngày 03/5/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 586/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Đề án Chính sách đặc thù hỗ trợ từ NSNN đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến phim tới vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn

Quyết định nêu rõ đối tượng thực hiện Đề án là một số Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng, Trung tâm Điện ảnh các bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, thành phố trực thuộc trung ương có điều kiện đặc thù, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến phim tới vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn và phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Theo đó, Nhà nước đầu tư trang thiết bị phù hợp cho một số Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Trung tâm Điện ảnh do Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý, bao gồm: Trang bị 68 bộ thiết bị chiếu phim (máy chiếu phim lưu động kỹ thuật số và hệ thống trang thiết bị kỹ thuật đi kèm) cho các đội chiếu phim lưu động thuộc 30 Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Trung tâm Điện ảnh các bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, thành phố trực thuộc trung ương có điều kiện đặc thù (30 bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất); Trang bị 25 xe ô tô chuyên dùng (hoặc phương tiện vận chuyển cơ giới chuyên dùng khác theo đặc điểm địa lý của các địa phương) cho 25 Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng, Trung tâm Điện ảnh các bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, thành phố trực thuộc trung ương có điều kiện đặc thù (25 bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất).

Bên cạnh đó, Quyết định cũng cụ thể hóa nguồn kinh phí thực hiện Đề án được bố trí từ nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa thông tin hàng năm ở Trung ương. Tổng mức kinh phí đầu tư cơ sở vật chất cho một số đội chiếu phim lưu động nhằm tuyên truyền, phổ biến phim tới vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017 - 2018 là 41.650.000.000. Trong đó, năm 2017, 30 bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất được hỗ trợ 34 bộ thiết bị chiếu phim và 12 bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất được hỗ trợ 12 xe ô tô chuyên dùng chiếu phim lưu động; năm 2018, 19 bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất được hỗ trợ 34 bộ thiết bị chiếu phim và 13 bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất được hỗ trợ 13 xe ô tô chuyên dùng chiếu phim lưu động.

Tại Quyết định, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, thành phố trực thuộc trung

 


Tập tin đính kèm
Tác giả: Linh Nguyễn
Nguồn: www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video