A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia GNBV 2016 - 2020

Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 về việc Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện CTMTQG GNBV 2016 - 2020

Thông tư bao gồm 3 chương, 24 điều. Cụ thể quy định nội dung và mức chi cho việc thực hiện CTMTQG GNBV 2016 - 2020 như sau:

Về nội dung bao gồm: Duy tu, bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 30A, xã đặc biệt khó khăn và thôn đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài chương trình 30A và chương trình 135; hỗ trợ người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; hỗ trợ truyền thông và giảm nghèo về thông tin; nâng cao năng lực, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 02/4/2017.


Tập tin đính kèm
Tác giả: Trần Anh
Nguồn: www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video