A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Thành lập Hội đồng thẩm định huyện nghèo giai đoạn 2017-2020

Ngày 31/10/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Ban hành Quyết định số 1722/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập Hội đồng thẩm định huyện nghèo giai đoạn 2017-2020

Theo đó, hội đồng thẩm định huyện nghèo giai đoạn 2017-2020 bao gồm: Chủ tịch là Hội đồng thẩm định là Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Đại diện lãnh đạo các cơ quan Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài Chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tư pháp, Ủy ban Dân tộc.

Nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định rà soát, đánh gia, đề xuất các huyện tiếp tục được thực hiện, các huyện đưa ra khỏi danh sách thực hiện, các huyện được hưởng một số cơ chế, chính sách theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2018 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo" bảo đảm nguyên tắc: phù hợp với Quyết định 2115/QĐ-TTg, có tính đặc thù đến vùng miền ; công khai minh bạch, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm... tập trung hơn vào hỗ trợ tạo sinh kế cho nhân dân; phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


Tập tin đính kèm
Tác giả: Nguyễn Chanh
Nguồn: www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video