năm 2020

100%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 0

Đã giải quyết: 184

Tháng

3

Đã tiếp nhận: 0

Đã giải quyết: 0

Xem chi tiết

Tháng

4

Đã giải quyết: 0

100% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

5

Đã giải quyết: 0

100% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết
C. Hồ sơ sát hạch cấp lại giấy phép lái xe 07/04/2016

1 - Đối với người dự sát hạch lại do giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng theo quy định

- Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định (được cấp tại nơi tiếp nhận hồ sơ);

- Bản sao kèm bản chính để đối chiếu bao gồm: giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định;

- Bản sao kèm bản chính giấy phép lái xe hết hạn để đối chiếu.

2 - Đối với người dự sát hạch lại do bị mất giấy phép lái xe

- Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định (được cấp tại nơi tiếp nhận hồ sơ);

- Bản sao kèm bản chính để đối chiếu bao gồm: giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định (đối với các trường hợp mất và quá hạn);

- Bản chính hồ sơ gốc của giấy phép lái xe (nếu có).