Tra cứu Dịch vụ công trực tuyến

Danh sách Dịch vụ công trực tuyến

Nhập tên Dịch vụ công trực tuyến hoặc từ khóa liên quan đến Dịch vụ công trực tuyến vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
76 THỦ TỤC 1: NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM Hành chính tư pháp/hộ tịch 3
77 THỦ TỤC 02: TRỞ LẠI QUỐC TỊCH VIỆT NAM Hành chính tư pháp/hộ tịch 3
78 THỦ TỤC 3: XIN THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM Hành chính tư pháp/hộ tịch 3
79 THỦ TỤC 4: CẤP GIẤY XÁC NHẬN CÓ QUỐC TỊCH VIỆT NAM Hành chính tư pháp/hộ tịch 3
80 THỦ TỤC 5: CẤP GIẤY XÁC NHẬN LÀ NGƯỜI GỐC VIỆT NAM Hành chính tư pháp/hộ tịch 3
81 THỦ TỤC 07: GHI CHÚ VIỆC NUÔI CON NUÔI ĐÃ ĐĂNG KÝ TẠI CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CỦA NƯỚC NGOÀI. Hành chính tư pháp/hộ tịch 3
82 THỦ TỤC 1: ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHO CÁC TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT Bổ trợ tư pháp/Tư vấn pháp luật 3
83 THỦ TỤC 13: ĐỔI TÊN QUỸ Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ 3
84 THỦ TỤC 14: TẠM ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG QUỸ Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ 3
85 THỦ TỤC 15: THAY ĐỔI HOẶC CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ CÔNG NHẬN ĐIỀU LỆ QUỸ Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ 3
86 11 GAS: GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KINH DOANH BÁN LẺ KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG LPG Công thương 4
87 THỦ TỤC 3: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TẠI CẤP TỈNH Thanh tra 3
88 THỦ TỤC 15: CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN (VPĐD) CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM. Xuất nhập khẩu 3
89 THỦ TỤC 16: CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN (VPĐD) CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM. Xuất nhập khẩu 3
90 THỦ TỤC 17: ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN (VPĐD) CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM. Xuất nhập khẩu 3