Tra cứu Dịch vụ công trực tuyến

Danh sách Dịch vụ công trực tuyến

Nhập tên Dịch vụ công trực tuyến hoặc từ khóa liên quan đến Dịch vụ công trực tuyến vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
91 THỦ TỤC 18: GIA HẠN GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN (VPĐD) CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM. Xuất nhập khẩu 3
92 THỦ TỤC 19: CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN (VPĐD) CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM THUỘC THẨM QUYỀN CẤP CỦA CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP. Xuất nhập khẩu 3
93 THỦ TỤC 20: CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÙNG THỜI ĐIỂM VỚI CẤP PHÉP THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA QUỐC LỘ VÀ ĐƯỜNG TỈNH ĐANG KHAI THÁC DO SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢN LÝ Thủ tục bãi bỏ 3
94 THỦ TỤC 11: CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA QUỐC LỘ VÀ ĐƯỜNG TỈNH ĐANG KHAI THÁC DO SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢN LÝ Thủ tục bãi bỏ 4
95 THỦ TỤC 12: GIA HẠN CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA QUỐC LỘ VÀ ĐƯỜNG TỈNH ĐANG KHAI THÁC DO SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢN LÝ Thủ tục bãi bỏ 4
96 THỦ TỤC 1: ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE DO NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI CẤP Thủ tục bãi bỏ 3
97 THỦ TỤC 3: ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE QUÂN ĐỘI DO BỘ QUỐC PHÒNG CẤP Thủ tục bãi bỏ 3
98 THỦ TỤC 4: ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE HOẶC BẰNG LÁI XE CỦA NƯỚC NGOÀI Thủ tục bãi bỏ 3
99 THỦ TỤC 5: ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE HOẶC BẰNG LÁI XE CỦA NƯỚC NGOÀI CẤP CHO KHÁCH DU LỊCH NƯỚC NGOÀI LÁI XE VÀO VIỆT NAM. Thủ tục bãi bỏ 3
100 THỦ TỤC 2: GIẤY PHÉP LIÊN VẬN VIỆT - LÀO (ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI PHI THƯƠNG MẠI) Thủ tục bãi bỏ 3
101 THỦ TỤC 3: CẤP GIẤY PHÉP LIÊN VẬN VIỆT - LÀO (ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI THƯƠNG MẠI) Thủ tục bãi bỏ 3
102 THỦ TỤC 11: CẤP BIỂN HIỆU XE Ô TÔ VẬN TẢI KHÁCH DU LỊCH Thủ tục bãi bỏ 3
103 THỦ TỤC 13: GIA HẠN GIẤY PHÉP LIÊN VẬN CAMPUCHIA – LÀO –VIỆT NAM VÀ THỜI GIAN LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM CHO PHƯƠNG TIỆN CỦA LÀO VÀ CAMPUCHIA Thủ tục bãi bỏ 3
104 THỦ TỤC 14: ĐĂNG KÝ KHAI THÁC TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH LIÊN VẬN QUỐC TẾ GIỮA VIỆT NAM - LÀO – CAMPUCHIA Thủ tục bãi bỏ 3
105 THỦ TỤC 4: CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG Ô TÔ. Thủ tục bãi bỏ 3