Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 THỦ TỤC 13: ĐỔI TÊN QUỸ Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ 3
2 THỦ TỤC 14: TẠM ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG QUỸ Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ 3
3 THỦ TỤC 15: THAY ĐỔI HOẶC CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ CÔNG NHẬN ĐIỀU LỆ QUỸ Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ 3
4 THỦ TỤC 16: THU HỒI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP QUỸ Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ 2
5 THỦ TỤC 01: THI TUYỂN CÔNG CHỨC Quản lý công chức, viên chức mới 2
6 THỦ TỤC 02: THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC LÊN NGẠCH CÁN SỰ, CHUYÊN VIÊN HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG Quản lý công chức, viên chức mới 2
7 THỦ TỤC 03: XÉT CHUYỂN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ THÀNH CÔNG CHỨC TỪ CẤP HUYỆN TRỞ LÊN Quản lý công chức, viên chức mới 2
8 THỦ TỤC 04: TIẾP NHẬN ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT TRONG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC Quản lý công chức, viên chức mới 2
9 THỦ TỤC 05: XẾP NGẠCH, BẬC LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP ĐÃ CÓ THỜI GIAN CÔNG TÁC CÓ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC KHI ĐƯỢC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC Quản lý công chức, viên chức mới 2
10 THỦ TỤC 01: ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TỔ CHỨC TÔN GIÁO CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở MỘT TỈNH Quản lý nhà nước về tôn giáo mới 2
11 THỦ TỤC 02: ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI HIẾN CHƯƠNG CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở MỘT TỈNH. Quản lý nhà nước về tôn giáo mới 2
12 THỦ TỤC 03: ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP, CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP, HỢP NHẤT TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở MỘT TỈNH Quản lý nhà nước về tôn giáo mới 2
13 THỦ TỤC 04: ĐĂNG KÝ THUYÊN CHUYỂN CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC, NHÀ TU HÀNH LÀ NGƯỜI ĐANG BỊ BUỘC TỘI HOẶC CHƯA ĐƯỢC XÓA ÁN TÍCH Quản lý nhà nước về tôn giáo mới 2
14 THỦ TỤC 05: ĐỀ NGHỊ SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP CƯ HỢP PHÁP TẠI VIỆT NAM Quản lý nhà nước về tôn giáo mới 2
15 THỦ TỤC 06: ĐỀ NGHỊ MỜI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở MỘT TỈNH Quản lý nhà nước về tôn giáo mới 2