Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
136 THỦ TỤC 30: CẤP PHÉP THI CÔNG NÚT GIAO ĐẤU NỐI VÀO QUỐC LỘ Đường bộ 2
137 THỦ TỤC 31: CẤP PHÉP THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA QUỐC LỘ ĐANG KHAI THÁC Đường bộ 2
138 THỦ TỤC 32: CẤP PHÉP THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA ĐƯỜNG TỈNH ĐANG KHAI THÁC Đường bộ 2
139 THỦ TỤC 33: CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ TRÊN QUỐC LỘ ĐANG KHAI THÁC Đường bộ 2
140 THỦ TỤC 34: CÔNG BỐ ĐƯA BẾN XE HÀNG VÀO KHAI THÁC Đường bộ 2
141 THỦ TỤC 35: CÔNG BỐ ĐƯA BẾN XE KHÁCH VÀO KHAI THÁC Đường bộ 2
142 THỦ TỤC 36: CÔNG BỐ LẠI ĐƯA BẾN XE KHÁCH VÀO KHAI THÁC Đường bộ 2
143 THỦ TỤC 37: GIA HẠN CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA QUỐC LỘ ĐANG KHAI THÁC Đường bộ 2
144 THỦ TỤC 38: GIA HẠN CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA ĐƯỜNG TỈNH ĐANG KHAI THÁC Đường bộ 2
145 THỦ TỤC 39: GIA HẠN CHẤP THUẬN THIẾT KẾ KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG CỦA NÚT GIAO ĐẤU NỐI VÀO QUỐC LỘ Đường bộ 2
146 THỦ TỤC 40: CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ TRONG PHẠM VI ĐẤT DÀNH CHO ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI ĐƯỜNG TỈNH ĐANG KHAI THÁC Đường bộ 2
147 THỦ TỤC 41: CẤP PHÉP THI CÔNG NÚT GIAO ĐƯỜNG NHÁNH ĐẤU NỐI VÀO ĐƯỜNG TỈNH Đường bộ 2
148 THỦ TỤC 42: CHẤP THUẬN THIẾT KẾ KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC GIAO THÔNG CỦA NÚT GIAO ĐƯỜNG NHÁNH ĐẤU NỐI VÀO ĐƯỜNG TỈNH Đường bộ 2
149 THỦ TỤC 43: PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC GIAO THÔNG TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC Đường bộ 2
150 THỦ TỤC 44: CÔNG BỐ ĐƯA CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG CAO TỐC VÀO KHAI THÁC Đường bộ 2