Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
136 THỦ TỤC 14: GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ LÀM NGHĨA VỤ QUỐC TẾ Người có công 2
137 THỦ TỤC 28: LẬP SỔ THEO DÕI VÀ CẤP PHƯƠNG TIỆN TRỢ GIÚP, DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH Người có công 2
138 THỦ TỤC 22: THỦ TỤC MUA BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ THÂN NHÂN Người có công 2
139 THỦ TỤC 19: GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG Người có công 2
140 THỦ TỤC 30: HỖ TRỢ, DI CHUYỂN HÀI CỐT LIỆT SĨ Người có công 2
141 THỦ TỤC 27: ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN TRÊN BIA MỘ LIỆT SĨ Người có công 2
142 THỦ TỤC 29: THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI TRONG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VÀ CON CỦA HỌ Người có công 2
143 THỦ TỤC 01: HỖ TRỢ HỌC BỔNG CHO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN (KHI CÓ NGUỒN TÀI TRỢ) Bảo vệ và chăm sóc trẻ em 2
144 THỦ TỤC 02: CHẤM DỨT VIỆC CHĂM SÓC THAY THẾ CHO TRẺ EM Bảo vệ và chăm sóc trẻ em 2
145 THỦ TỤC 10: ĐƯA NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY, NGƯỜI BÁN DÂM TỰ NGUYỆN VÀO CAI NGHIỆN, CHỮA TRỊ, PHỤC HỒI TẠI TRUNG TÂM CHỮA BỆNH – GIÁO DỤC – LAO ĐỘNG XÃ HỘI Phòng chống tệ nạn xã hội 2
146 THỦ TỤC 11: CHẾ ĐỘ THĂM GẶP THÂN NHÂN ĐỐI VỚI HỌC VIÊN TẠI TRUNG TÂM CHỮA BỆNH – GIÁO DỤC – LAO ĐỘNG XÃ HỘI Phòng chống tệ nạn xã hội 2
147 THỦ TỤC 12: THỦ TỤC NGHỈ CHỊU TANG CỦA HỌC VIÊN TẠI TRUNG TÂM CHỮA BỆNH – GIÁO DỤC – LAO ĐỘNG XÃ HỘI Phòng chống tệ nạn xã hội 2
148 THỦ TỤC 4: ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CAI NGHIỆN MA TÚY TỰ NGUYỆN Phòng chống tệ nạn xã hội 2
149 THỦ TỤC 5: CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN Phòng chống tệ nạn xã hội 2
150 THỦ TỤC 6: ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN Phòng chống tệ nạn xã hội 2