Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
151 THỦ TỤC 53: CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP DU LỊCH NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM TRONG TRƯỜNG HỢP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BỊ MẤT, BỊ RÁCH NÁT HOẶC BỊ TIÊU HUỶ Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2
152 THỦ TỤC 54: CẤP THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH QUỐC TẾ Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2
153 THỦ TỤC 55: CẤP THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH NỘI ĐỊA Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2
154 THỦ TỤC 56: ĐỔI THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2
155 THỦ TỤC 57: CẤP LẠI THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2
156 THỦ TỤC 58: CẤP BIỂN HIỆU ĐẠT TIỂU CHUẨN PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG DU LỊCH Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2
157 THỦ TỤC 59: CẤP BIỂN HIỆU ĐẠT TIỂU CHUẨN PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ MUA SẮM DU LỊCH Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2
158 THỦ TỤC 01: CÔNG NHẬN CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ THỂ THAO ĐẠT TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH Dịch vụ du lịch khác 2
159 THỦ TỤC 02: CÔNG NHẬN CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ VUI CHƠI, GIẢI TRÍ ĐẠT TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH Dịch vụ du lịch khác 2
160 THỦ TỤC 03: CÔNG NHẬN CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE ĐẠT TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH Dịch vụ du lịch khác 2
161 THỦ TỤC 04: CÔNG NHẬN KHU DU LỊCH CẤP TỈNH Dịch vụ du lịch khác 2
162 THỦ TỤC 10: CÔNG NHẬN ĐIỂM DU LỊCH Dịch vụ du lịch khác 2