Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
151 THỦ TỤC 7: GIA HẠN GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN Phòng chống tệ nạn xã hội 2
152 THỦ TỤC 8: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN Phòng chống tệ nạn xã hội 2
153 THỦ TỤC 9: ĐỀ NGHỊ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN Phòng chống tệ nạn xã hội 2
154 THỦ TỤC 1: ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CAI NGHIỆN MA TÚY TỰ NGUYỆN Phòng chống tệ nạn xã hội 2
155 THỦ TỤC 2: GIA HẠN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CAI NGHIỆN MA TÚY TỰ NGUYỆN. Phòng chống tệ nạn xã hội 2
156 THỦ TỤC 3: HỖ TRỢ PHỤ NỮ, TRẺ EM BỊ BUÔN BÁN RA NƯỚC NGOÀI TRỞ VỀ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG. Phòng chống tệ nạn xã hội 2
157 THỦ TỤC 1: GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI (LẦN1) VỀ QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH, HÀNH VI HÀNH CHÍNH TRONG CÁC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI Thanh tra 2
158 THỦ TỤC 2: GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI (LẦN 2) TRONG CÁC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI Thanh tra 2
159 THỦ TỤC 3: GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ TỐ CÁO TRONG CÁC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI. Thanh tra 2
160 THỦ TỤC 10: TIẾP NHẬN ĐỐI TƯỢNG LÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN KHÔNG CÓ NƠI CƯ TRÚ ỔN ĐỊNH BỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀO CƠ SỞ TRỢ GIÚP TRẺ EM Bảo trợ xã hội 2
161 THỦ TỤC 11: ĐƯA ĐỐI TƯỢNG RA KHỎI CƠ SỞ TRỢ GIÚP TRẺ EM Bảo trợ xã hội 2
162 THỦ TỤC 12: QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH SỬ DỤNG TỪ 30% TỔNG SỐ LAO ĐỘNG TRỞ LÊN LÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT Bảo trợ xã hội 2
163 THỦ TỤC 13: GIA HẠN QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH SỬ DỤNG TỪ 30% TỔNG SỐ LAO ĐỘNG TRỞ LÊN LÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT Bảo trợ xã hội 2
164 THỦ TỤC 01: ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI NGOÀI CÔNG LẬP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Bảo trợ xã hội 2
165 THỦ TỤC 02: ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP ĐỐI VỚI CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI NGOÀI CÔNG LẬP THUỘC THẨM QUYỀN THÀNH LẬP CỦA SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Bảo trợ xã hội 2