Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
166 THỦ TỤC 01: CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ Quản lý trang thiết bị y tế 2
167 THỦ TỤC 02: CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUỘC LOẠI A Quản lý trang thiết bị y tế 2
168 THỦ TỤC 03: CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN MUA BÁN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUỘC LOẠI B,C, D Quản lý trang thiết bị y tế 2
169 THỦ TỤC 01: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ PHƠI NHIỄM VỚI HIV DO TAI NẠN RỦI RO NGHỀ NGHIỆP Y tế dự phòng 2
170 THỦ TỤC 02: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ NHIỄM VỚI HIV DO TAI NẠN RỦI RO NGHỀ NGHIỆP Y tế dự phòng 2
171 THỦ TỤC 03: CẤP THẺ NHÂN VIÊN TIẾP CẬN CỘNG ĐỒNG Y tế dự phòng 2
172 THỦ TỤC 04: CẤP LẠI THẺ NHÂN VIÊN TIẾP CẬN CỘNG ĐỒNG Y tế dự phòng 2
173 THỦ TỤC 05: THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TƯ VẤN VỀ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS Y tế dự phòng 2
174 THỦ TỤC 06: CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÓA CHẤT, CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ BẰNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ Y tế dự phòng 2
175 THỦ TỤC 07: DUYỆT DỰ TRÙ VÀ PHÂN PHỐI THUỐC METHADONE THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ Y tế dự phòng 2
176 THỦ TỤC 08: DUYỆT DỰ TRÙ VÀ CƠ QUAN ĐẦU MỐI PHÂN PHỐI THUỐC METHADONE THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ VỀ Y TẾ CỦA CÁC BỘ NGÀNH Y tế dự phòng 2
177 THỦ TỤC 09: CẤP PHÁT THUỐC METHADONE CHO NGƯỜI BỆNH ĐIỀU TRỊ ĐẶC BIỆT TẠI CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH Y tế dự phòng 2
178 THỦ TỤC 10: CẤP PHÁT THUỐC METHADONE CHO NGƯỜI BỆNH ĐẶC BIỆT ĐIỀU TRỊ TẠI NHÀ Y tế dự phòng 2
179 THỦ TỤC 11: CÔNG BỐ CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ Y tế dự phòng 2
180 THỦ TỤC 12: CÔNG BỐ CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ BẰNG CHẾ PHẨM Y tế dự phòng 2