Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
181 THỦ TỤC 20: CẤP LẠI BẰNG TỔ QUỐC GHI CÔNG Thủ tục bãi bỏ LĐTBXH 2
182 THỦ TỤC 15: THẨM ĐỊNH VÀ XÁC NHẬN XÉT CÔNG NHẬN LIỆT SỸ (TRƯỜNG HỢP NGƯỜI HY SINH TRONG CHIẾN ĐẤU, TRỰC TIẾP PHỤC VỤ CHIẾN ĐẤU TỪ NGÀY 31/12/1991 TRỞ VỀ TRƯỚC KHÔNG CÒN GIẤY TỜ). Thủ tục bãi bỏ LĐTBXH 2
183 THỦ TỤC 9: GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI VỢ HOẶC CHỒNG LIỆT SĨ LẤY CHỒNG HOẶC LẤY VỢ KHÁC (ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP VỢ HOẶC CHỒNG LIỆT SỸ ĐANG CƯ TRÚ TẠI TỈNH THÁI BÌNH VÀ HỒ SƠ GỐC LIỆT SỸ ĐANG QUẢN LÝ TẠI TỈNH NGOÀI) Thủ tục bãi bỏ LĐTBXH 2
184 THỦ TỤC 13: GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG, HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ ĐỊCH BẮT TÙ, ĐÀY (TRƯỜNG HỢP ĐÃ HƯỞNG TRỢ CẤP MỘT LẦN) Thủ tục bãi bỏ LĐTBXH 2
185 THỦ TỤC 5: GIẢI QUYẾT THÊM CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH ĐỒNG THỜI LÀ BỆNH BINH Thủ tục bãi bỏ LĐTBXH 2
186 THỦ TỤC 6: GIẢI QUYẾT THÊM CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH ĐỒNG THỜI LÀ NGƯỜI HƯỞNG CHẾ ĐỘ MẤT SỨC LAO ĐỘNG. Thủ tục bãi bỏ LĐTBXH 2
187 THỦ TỤC 7: GIỚI THIỆU NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN (HĐKC) BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC HOÁ HỌC (CĐHH) ĐANG HƯỞNG TRỢ CẤP Ở MỨC SUY GIẢM DƯỚI 81% KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG NHƯNG CHƯA XÁC ĐỊNH TỶ LỆ SUY GIẢM KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG. Thủ tục bãi bỏ LĐTBXH 2
188 THỦ TỤC 16: SỬA ĐỔI THÔNG TIN CÁ NHÂN TRONG HỒ SƠ NGƯỜI CÓ CÔNG Thủ tục bãi bỏ LĐTBXH 2