Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
16 THỦ TỤC 4: THÔNG QUA NỘI DUNG HỘI THẢO, QUẢNG CÁO THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT. Bảo vệ thực vật 4
17 THỦ TỤC 5: CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN THUỐC, NGUYÊN LIỆU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT Bảo vệ thực vật 2
18 THỦ TỤC 8: XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO PHÂN BÓN VÀ ĐĂNG KÝ HỘI THẢO VỀ PHÂN BÓN Bảo vệ thực vật 4
19 THỦ TỤC 7: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO ( CERTIFICATE OF FREE SALE - CFS) Chăn nuôi 2
20 THỦ TỤC 1: TIẾP NHẬN CÔNG BỐ HỢP QUY GIỐNG VẬT NUÔI Chăn nuôi 2
21 THỦ TỤC 2: THẨM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT GIỐNG VẬT NUÔI Chăn nuôi 2
22 THỦ TỤC 3: CẤP GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO VỀ GIỐNG VẬT NUÔI Chăn nuôi 2
23 THỦ TỤC 4: ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ HỢP QUY THỨC ĂN CHĂN NUÔI Chăn nuôi 2
24 THỦ TỤC 6: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO (CERTIFICATE OF FREE SALE - CFS): ĐỐI VỚI GIỐNG VẬT NUÔI (BAO GỒM PHÔI, TINH, CON GIỐNG VẬT NUÔI); THỨC ĂN CHĂN NUÔI, CHẤT BỔ SUNG VÀO THỨC ĂN CHĂN NUÔI; MÔI TRƯỜNG PHA CHẾ, BẢO QUẢN TINH, PHÔI ĐỘNG VẬT); VẬT TƯ, HÓA CHẤT CHUYÊN DÙNG TRONG CHĂN NUÔI. Chăn nuôi 2
25 THỦ TỤC 7: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT THỦY SẢN. Thú y 2
26 THỦ TỤC 8: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT (TRÊN CẠN VÀ THỦY SẢN) ĐỐI VỚI CƠ SỞ PHẢI ĐÁNH GIÁ LẠI. Thú y 2
27 THỦ TỤC 09: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT THỦY SẢN Thú y 2
28 THỦ TỤC 10: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN Thú y 2
29 THỦ TỤC 111: CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT (TRÊN CẠN HOẶC THỦY SẢN) Thú y 2
30 THỦ TỤC 12: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN ĐỐI VỚI CƠ SỞ CÓ NHU CẦU BỔ SUNG NỘI DUNG CHỨNG NHẬN. Thú y 2