Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
16 THỦ TỤC 05: ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG MÁY PHOTOCOPY MÀU, MÁY IN CÓ CHỨC NĂNG PHOTOCOPY MÀU Xuất bản 3
17 THỦ TỤC 06: CHUYỂN NHƯỢNG MÁY PHOTOCOPY MÀU, MÁY IN CÓ CHỨC NĂNG PHOTOCOPY MÀU. Xuất bản 3
18 THỦ TỤC 07: CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN TÀI LIỆU KHÔNG KINH DOANH Xuất bản 3
19 THỦ TỤC 08: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG IN XUẤT BẢN PHẨM Xuất bản 3
20 THỦ TỤC 09: CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG IN XUẤT BẢN PHẨM Xuất bản 3
21 THỦ TỤC 10: CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG IN XUẤT BẢN PHẨM Xuất bản 3
22 THỦ TỤC 11: CẤP GIẤY PHÉP IN GIA CÔNG XUẤT BẢN PHẨM CHO NƯỚC NGOÀI Xuất bản 3
23 THỦ TỤC 12: CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU XUẤT BẢN PHẨM KHÔNG KINH DOANH Xuất bản 3
24 THỦ TỤC 13: CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC TRIỂN LÃM, HỘI CHỢ XUẤT BẢN PHẨM Xuất bản 3
25 THỦ TỤC 14: ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM Xuất bản 3
26 THỦ TỤC 24: THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH. Công nghệ thông tin 4
27 THỦ TỤC 01: THÔNG BÁO THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH CỦA TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP THIẾT LẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử 3
28 THỦ TỤC 02: CẤP ĐĂNG KÝ THU TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH NƯỚC NGOÀI TRỰC TIẾP TỪ VỆ TINH Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử 3
29 THỦ TỤC 03: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THU TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH NƯỚC NGOÀI TRỰC TIẾP TỪ VỆ TINH Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử 3
30 THỦ TỤC 04: CẤP GIẤY PHÉP THIẾT LẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử 3