Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
16 THỦ TỤC 11: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HOÁ (C/O) ƯU ĐÃI MẪU AK. Xuất nhập khẩu 2
17 THỦ TỤC 12: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HOÁ (C/O) ƯU ĐÃI MẪU AJ. Xuất nhập khẩu 2
18 THỦ TỤC 12: CẤP MÃ SỐ NHÀ SẢN XUẤT (MID) HÀNG DỆT MAY XUẤT KHẨU SANG HOA KỲ. Xuất nhập khẩu 2
19 THỦ TỤC 01: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP TỈNH. Công nghiệp địa phương 2
20 THỦ TỤC 01: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ ĐIỆN ĐẾN CẤP ÁP 0.4 KV TẠI ĐỊA PHƯƠNG Điện 2
21 THỦ TỤC 02: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI ĐIỆN ĐẾN CẤP ĐIỆN ÁP 35KV TẠI ĐỊA PHƯƠNG. Điện 2
22 THỦ TỤC 03: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG PHÁT ĐIỆN ĐỐI VỚI CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN CÓ QUY MÔ DƯỚI 3 MW ĐẶT TẠI ĐỊA PHƯƠNG Điện 2
23 THỦ TỤC 04: CẤP GIẤY PHÉP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP CÓ CẤP ĐIỆN ÁP ĐẾN 35 KV ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TẠI ĐỊA PHƯƠNG. Điện 2
24 THỦ TỤC 05: CẤP GIẤY PHÉP TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP CÓ CẤP ĐIỆN ÁP ĐẾN 35 KV ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TẠI ĐỊA PHƯƠNG. Điện 2
25 THỦ TỤC 06: THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KINH KẾ - KỸ THUẬT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐIỆN. Điện 2
26 THỦ TỤC 07: THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH ĐIỆN. Điện 2
27 THỦ TỤC 08: THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOẶC THIẾT KẾ CƠ SỞ CÔNG TRÌNH ĐIỆN. Điện 2
28 THỦ TỤC 09: CẤP THẺ KIỂM TRA VIÊN ĐIỆN LỰC CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG THUỘC THẨM QUYỀN CẤP CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG. Điện 2
29 THỦ TỤC 10: CẤP THẺ KIỂM TRA VIÊN ĐIỆN LỰC TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ MẤT, HOẶC HỎNG THẺ. Điện 2
30 THỦ TỤC 11: HUẤN LUYỆN VÀ CẤP MỚI THẺ AN TOÀN ĐIỆN. Điện 2