Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
16 THỦ TỤC 16: GIẢI THỂ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Giáo dục và đào tạo 2
17 THỦ TỤC 17: GIẢI THỂ TRUNG TÂM KỸ THUẬT TỔNG HỢP – HƯỚNG NGHIỆP Giáo dục và đào tạo 2
18 THỦ TỤC 18: GIẢI THỂ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC Giáo dục và đào tạo 2
19 THỦ TỤC 19: CÔNG NHẬN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA Giáo dục và đào tạo 2
20 THỦ TỤC 20: CÔNG NHẬN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA Giáo dục và đào tạo 2
21 THỦ TỤC 21: CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA Giáo dục và đào tạo 2
22 THỦ TỤC 22: CÔNG NHẬN TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA Giáo dục và đào tạo 2
23 THỦ TỤC 23: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DỰ THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY Giáo dục và đào tạo 2
24 THỦ TỤC 24: ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP Giáo dục và đào tạo 2
25 THỦ TỤC 25: CHUYỂN TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỌC SINH THPT TỪ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ KHÁC Giáo dục và đào tạo 3
26 THỦ TỤC 26: ĐIỀU CHỈNH VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ DO CẢI CHÍNH HỘ TỊCH Giáo dục và đào tạo 2
27 THỦ TỤC 27: ĐÓNG LẠI DẤU NỔI TRÊN ẢNH VĂN BẰNG Giáo dục và đào tạo 2
28 THỦ TỤC 28: CẤP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP Giáo dục và đào tạo 2
29 THỦ TỤC 29: ĐÍNH CHÍNH LẠI BẰNG TỐT NGHIỆP Giáo dục và đào tạo 2