Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
316 THỦ TỤC 11: THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CÔNG LẬP THUỘC TỈNH, PHÂN HIỆU/CƠ SỞ ĐÀO TẠO KHÁC THUỘC TRƯỜNG Dạy nghề 2
317 THỦ TỤC 12: CHO PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TƯ THỤC THUỘC TỈNH, PHÂN HIÊU/CƠ SỞ ĐÀO TẠO KHÁC THUỘC TRƯỜNG. Dạy nghề 2
318 THỦ TỤC 13: BỔ NHIỆM HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CÔNG LẬP Dạy nghề 2
319 THỦ TỤC 14: BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DẠY NGHỀ CÔNG LẬP Dạy nghề 2
320 THỦ TỤC 15: BỔ NHIỆM LẠI HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CÔNG LẬP Dạy nghề 2
321 THỦ TỤC 16: BỔ NHIỆM LẠI GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DẠY NGHỀ CÔNG LẬP Dạy nghề 2
322 THỦ TỤC 17: CÔNG NHẬN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TƯ THỤC/GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DẠY NGHỀ TƯ THỤC Dạy nghề 2
323 THỦ TỤC 18: CÔNG NHẬN LẠI HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TƯ THỤC/GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DẠY NGHỀ TƯ THỤC. Dạy nghề 2
324 THỦ TỤC 19: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ Dạy nghề 2
325 THỦ TỤC 20: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ Dạy nghề 2
326 THỦ TỤC 21: XẾP HẠNG CƠ SỞ DẠY NGHỀ CÔNG LẬP THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Dạy nghề 2
327 THỦ TỤC 04: HƯỞNG LẠI CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG HOẶC THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG BỊ TẠM ĐÌNH CHỈ CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI Người có công 2
328 THỦ TỤC 20: GIÁM ĐỊNH LẠI THƯƠNG TẬT DO VẾT THƯƠNG CŨ TÁI PHÁT VÀ ĐIỀU CHỈNH CHẾ ĐỘ Người có công 2
329 THỦ TỤC 09: GIÁM ĐỊNH VẾT THƯƠNG CÒN SÓT Người có công 2
330 THỦ TỤC 18: GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP THỜ CÚNG LIỆT SĨ Người có công 2