Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
3736 THỦ TỤC 02: CẤP GIẤY PHÉP PHỔ BIẾN PHIM CÓ SỬ DỤNG HIỆU ỨNG ĐẶC BIỆT TÁC ĐỘNG ĐẾN NGƯỜI XEM PHIM (DO CÁC CƠ SỞ ĐIỆN ẢNH THUỘC ĐỊA PHƯƠNG SẢN XUẤT HOẶC NHẬP KHẨU) Điện ảnh mới 2
3737 THỦ TỤC 01: TIẾP NHẬN THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI SÁNG TÁC TÁC PHẨM MỸ THUẬT Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm mới 2
3738 THỦ TỤC 02: CẤP GIẤY PHÉP TRIỂN LÃM MỸ THUẬT (THẨM QUYỀN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH) Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm mới 2
3739 THỦ TỤC 03: CẤP GIẤY PHÉP SAO CHÉP TÁC PHẨM MỸ THUẬT VỀ DANH NHÂN VĂN HÓA, ANH HÙNG DÂN TỘC, LÃNH TỤ Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm mới 2
3740 THỦ TỤC 04: CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI, TRANH HOÀNH TRÁNG Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm mới 2
3741 THỦ TỤC 05: CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC TRẠI SÁNG TÁC ĐIÊU KHẮC (THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH) Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm mới 2
3742 THỦ TỤC 06: CẤP GIẤY PHÉP TRIỂN LÃM TÁC PHẨM NHIẾP ẢNH TẠI VIỆT NAM (UBND TỈNH ỦY QUYỀN CHO SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH) Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm mới 2
3743 THỦ TỤC 07: CẤP GIẤY PHÉP ĐƯA TÁC PHẨM NHIẾP ẢNH TỪ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI TRIỂN LÃM (UBND TỈNH ỦY QUYỀN CHO SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH) Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm mới 2
3744 THỦ TỤC 01: CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT, TRÌNH DIỄN THỜI TRANG CHO CÁC TỔ CHỨC THUỘC ĐỊA PHƯƠNG Nghệ thuật biểu diễn mới 2
3745 THỦ TỤC 02: CẤP GIẤY PHÉP CHO PHÉP TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIỆT NAM THUỘC ĐỊA PHƯƠNG RA NƯỚC NGOÀI BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT, TRÌNH DIỄN THỜI TRANG Nghệ thuật biểu diễn mới 2
3746 THỦ TỤC 03: CẤP GIẤY PHÉP CHO ĐỐI TƯỢNG THUỘC ĐỊA PHƯƠNG MỜI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI VÀO BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT, TRÌNH DIỄN THỜI TRANG TẠI ĐỊA PHƯƠNG Nghệ thuật biểu diễn mới 2
3747 THỦ TỤC 04: CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC THI NGƯỜI ĐẸP, NGƯỜI MẪU TRONG PHẠM VI ĐỊA PHƯƠNG Nghệ thuật biểu diễn mới 2
3748 THỦ TỤC 05: CẤP GIẤY PHÉP PHÊ DUYỆT NỘI DUNG BẢN GHI ÂM, GHI HÌNH CA MÚA NHẠC, SÂN KHẤU CHO CÁC TỔ CHỨC THUỘC ĐỊA PHƯƠNG Nghệ thuật biểu diễn mới 2
3749 THỦ TỤC 06: THÔNG BÁO TỔ CHỨC BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT, TRÌNH DIỄN THỜI TRANG; THI NGƯỜI ĐẸP, NGƯỜI MẪU Nghệ thuật biểu diễn mới 2
3750 THỦ TỤC 07: CHẤP THUẬN ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG CAI VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI NGƯỜI ĐẸP, NGƯỜI MẪU Nghệ thuật biểu diễn mới 2