Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
3841 THỦ TỤC 06: KIỂM TRA CÔNG TƠ, THIẾT BỊ ĐO ĐẾM KHÁC Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện. 2
3842 THỦ TỤC 07: CẤP ĐIỆN TRỞ LẠI KHI KHÁCH HÀNG ĐÃ TẠM NGỪNG SỬ DỤNG ĐIỆN Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện. 2
3843 THỦ TỤC 08: THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐÃ ĐĂNG KÝ Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện. 2
3844 THỦ TỤC 09: THAY ĐỔI HÌNH THỨC THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện. 2
3845 THỦ TỤC 10: XỬ LÝ MẤT ĐIỆN Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện. 2
3846 THỦ TỤC 11: GIA HẠN HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN (HĐMBĐ) Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện. 2
3847 THỦ TỤC 12: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN (HĐMBĐ) Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện. 2
3848 THỦ TỤC 01: TRA CỨU THÔNG TIN Các dịch vụ hỗ trợ 2
3849 THỦ TỤC 02: TƯ VẤN SỬ DỤNG ĐIỆN Các dịch vụ hỗ trợ 2
3850 THỦ TỤC 03: TƯ VẤN THIẾT KẾ, XÂY DỰNG, NGHIỆM THU BẢO TRÌ/BẢO DƯỠNG, VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH ĐIỆN Các dịch vụ hỗ trợ 2
3851 THỦ TỤC 04: GIẢI ĐÁP THẮC MẮC KIẾN NGHỊ CỦA KHÁCH HÀNG Các dịch vụ hỗ trợ 2
3852 THỦ TỤC 11: XÁC ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT PHỤC VỤ VIỆC GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH Bãi bỏ 2
3853 THỦ TỤC 59: CẤP BIỂN HIỆU ĐẠT TIỂU CHUẨN PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ MUA SẮM DU LỊCH Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2
3854 THỦ TỤC 58: CẤP BIỂN HIỆU ĐẠT TIỂU CHUẨN PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG DU LỊCH Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2
3855 THỦ TỤC 56: ĐỔI THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2