Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
3856 THỦ TỤC 57: CẤP LẠI THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2
3857 THỦ TỤC 65: GIA HẠN GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP DU LỊCH NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM. Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2
3858 THỦ TỤC 66: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN THUYẾT MINH VIÊN DU LỊCH. Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2
3859 THỦ TỤC 67: CẤP LẠI, ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN THUYẾT MINH VIÊN. Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2
3860 THỦ TỤC 68: CẤP GIẤY XÁC NHẬN XE Ô TÔ ĐẠT CHUẨN VẬN CHUYỂN KHÁCH DU LỊCH. Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2
3861 THỦ TỤC 69: CẤP LẠI BIỂN HIỆU ĐẠT TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG DU LỊCH. Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2
3862 THỦ TỤC 70: CẤP LẠI BIỂN HIỆU ĐẠT TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ MUA SẮM DU LỊCH. Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2
3863 THỦ TỤC 63: THẨM ĐỊNH LẠI, XẾP HẠNG LẠI HẠNG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH: HẠNG ĐẠT TIỂU CHUẨN KINH DOANH LƯU TRÚ DU LỊCH CHO BIỆT THỰ DU LỊCH, CĂN HỘ DU LỊCH, BÃI CẮM TRẠI DU LỊCH, NHÀ NGHỈ DU LỊCH, NHÀ Ở CÓ PHÒNG CHO KHÁCH DU LỊCH THUÊ, CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH KHÁC Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2
3864 THỦ TỤC 61: THẨM ĐỊNH LẠI, XẾP HẠNG LẠI HẠNG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH: HẠNG 1 SAO, 2 SAO CHO KHÁCH SẠN, LÀNG DU LỊCH Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2
3865 THỦ TỤC 62: XẾP HẠNG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH: HẠNG ĐẠT TIỂU CHUẨN KINH DOANH LƯU TRÚ DU LỊCH CHO BIỆT THỰ DU LỊCH, CĂN HỘ DU LỊCH, BÃI CẮM TRẠI DU LỊCH, NHÀ NGHỈ DU LỊCH, NHÀ Ở CÓ PHÒNG CHO KHÁCH DU LỊCH THUÊ, CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH KHÁC Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2
3866 THỦ TỤC 71: ĐĂNG KÝ DI VẬT, CỔ VẬT, BẢO VẬT QUỐC GIA Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2
3867 THỦ TỤC 72: CẤP PHÉP CHO NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU SƯU TẦM DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ TẠI ĐỊA PHƯƠNG. Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2
3868 THỦ TỤC 64: CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP DU LỊCH NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2
3869 THỦ TỤC 75: CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MUA BÁN DI VẬT, CỔ VẬT, BẢO VẬT QUỐC GIA Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2
3870 THỦ TỤC 76: CÔNG NHẬN BẢO VẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI BẢO TÀNG CẤP TỈNH, BAN HOẶC TRUNG TÂM QUẢN LÝ DI TÍCH Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2