Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
3871 THỦ TỤC 77: CÔNG NHẬN BẢO VẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI BẢO TÀNG NGOÀI CÔNG LẬP, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LÀ CHỦ SỞ HỮU HOẶC ĐANG QUẢN LÝ HỢP PHÁP HIỆN VẬT Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2
3872 THỦ TỤC 78: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH CỔ VẬT Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2
3873 THỦ TỤC 79: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH CỔ VẬT Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2
3874 THỦ TỤC 80: THỎA THUẬN THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG BẢO QUẢN, TU BỔ, PHỤC HỒI DI TÍCH CẤP TỈNH Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2
3875 THỦ TỤC 81: CẤP GIẤY PHÉP PHỔ BIẾN PHIM Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2
3876 THỦ TỤC 82: TIẾP NHẬN THÔNG BÁO SẢN PHẨM QUẢNG CÁO TRÊN BẢNG QUẢNG CÁO, BĂNG - RÔN Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2
3877 THỦ TỤC 83: THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐOÀN NGƯỜI THỰC HIỆN QUẢNG CÁO Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2
3878 THỦ TỤC 91: CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU VĂN HÓA PHẨM KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH. Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2
3879 THỦ TỤC 92: GIÁM ĐỊNH VĂN HÓA PHẨM XUẤT KHẨU KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC Ở ĐỊA PHƯƠNG Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2
3880 THỦ TỤC 73: XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BẢO TÀNG NGOÀI CÔNG LẬP Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2
3881 THỦ TỤC 74: CẤP GIẤY PHÉP KHAI QUẬT KHẨN CẤP Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2
3882 THỦ TỤC 20: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH (THẨM QUYỀN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH) Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2
3883 THỦ TỤC 21: ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH (THẦM QUYỀN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH). Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2
3884 THỦ TỤC 22: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ TƯ VẤN VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH (THẨM QUYỀN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH). Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2
3885 THỦ TỤC 23: ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ TƯ VẤN VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH (THẨM QUYỀN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH). Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2