Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
3901 THỦ TỤC 10: CÔNG NHẬN ĐIỂM DU LỊCH Dịch vụ du lịch khác 2
3902 : Thủ tục bãi bỏ LĐTBXH 2
3903 THỦ TỤC 33: XÁC NHẬN ĐỐI VỚI NGƯỜI BỊ THƯƠNG KHÔNG THUỘC LỰC LƯỢNG CÔNG AN, QUÂN ĐỘI Thủ tục bãi bỏ LĐTBXH 2
3904 THỦ TỤC 34: XÁC NHẬN ĐỐI VỚI NGƯỜI HY SINH KHÔNG THUỘC LỰC LƯỢNG CÔNG AN, QUÂN ĐỘI Thủ tục bãi bỏ LĐTBXH 2
3905 THỦ TỤC 32: TRỢ CẤP MỘT LẦN VÀ HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CHIẾN TRANH BẢO VỀ TỔ QUỐC VÀ LÀM NHIỆM VỤ QUỐC TẾ Ở CĂM - PU - CHIA, GIÚP BẠN LÀO SAU NGÀY 30/4/1975 ĐÃ PHỤC VIÊN, XUẤT NGŨ, THÔI VIỆC Thủ tục bãi bỏ LĐTBXH 2
3906 THỦ TỤC 22: GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TUẤT HÀNG THÁNG KHI NGƯỜI CÓ CÔNG TỪ TRẦN Thủ tục bãi bỏ LĐTBXH 2
3907 THỦ TỤC 23: GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ MAI TÁNG PHÍ, TRỢ CẤP MỘT LẦN CHO THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG ĐÃ TỪ TRẦN Thủ tục bãi bỏ LĐTBXH 2
3908 THỦ TỤC 27: GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ THÂN NHÂN LIỆT SĨ Thủ tục bãi bỏ LĐTBXH 2
3909 THỦ TỤC 20: CẤP LẠI BẰNG TỔ QUỐC GHI CÔNG Thủ tục bãi bỏ LĐTBXH 2
3910 THỦ TỤC 15: THẨM ĐỊNH VÀ XÁC NHẬN XÉT CÔNG NHẬN LIỆT SỸ (TRƯỜNG HỢP NGƯỜI HY SINH TRONG CHIẾN ĐẤU, TRỰC TIẾP PHỤC VỤ CHIẾN ĐẤU TỪ NGÀY 31/12/1991 TRỞ VỀ TRƯỚC KHÔNG CÒN GIẤY TỜ). Thủ tục bãi bỏ LĐTBXH 2
3911 THỦ TỤC 9: GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI VỢ HOẶC CHỒNG LIỆT SĨ LẤY CHỒNG HOẶC LẤY VỢ KHÁC (ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP VỢ HOẶC CHỒNG LIỆT SỸ ĐANG CƯ TRÚ TẠI TỈNH THÁI BÌNH VÀ HỒ SƠ GỐC LIỆT SỸ ĐANG QUẢN LÝ TẠI TỈNH NGOÀI) Thủ tục bãi bỏ LĐTBXH 2
3912 THỦ TỤC 13: GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG, HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ ĐỊCH BẮT TÙ, ĐÀY (TRƯỜNG HỢP ĐÃ HƯỞNG TRỢ CẤP MỘT LẦN) Thủ tục bãi bỏ LĐTBXH 2
3913 THỦ TỤC 5: GIẢI QUYẾT THÊM CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH ĐỒNG THỜI LÀ BỆNH BINH Thủ tục bãi bỏ LĐTBXH 2
3914 THỦ TỤC 6: GIẢI QUYẾT THÊM CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH ĐỒNG THỜI LÀ NGƯỜI HƯỞNG CHẾ ĐỘ MẤT SỨC LAO ĐỘNG. Thủ tục bãi bỏ LĐTBXH 2
3915 THỦ TỤC 7: GIỚI THIỆU NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN (HĐKC) BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC HOÁ HỌC (CĐHH) ĐANG HƯỞNG TRỢ CẤP Ở MỨC SUY GIẢM DƯỚI 81% KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG NHƯNG CHƯA XÁC ĐỊNH TỶ LỆ SUY GIẢM KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG. Thủ tục bãi bỏ LĐTBXH 2