Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
3946 THỦ TỤC 05: ĐĂNG KÝ GIÁ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC PHẠM VI CẤP TỈNH Quản lý công sản 2
3947 THỦ TỤC 01: MUA QUYỂN HÓA ĐƠN Quản lý công sản 2
3948 THỦ TỤC 02: MUA HÓA ĐƠN LẺ Quản lý công sản 2
3949 THỦ TỤC 03: THANH TOÁN CHI PHÍ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG Quản lý công sản 2
3950 THỦ TỤC 04: HOÀN TRẢ HOẶC KHẤU TRỪ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ NỘP HOẶC TIỀN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ TRẢ VÀO NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH CỦA CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI Quản lý công sản 2
3951 THỦ TỤC 6: XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THỰC PHẨM LẦN ĐẦU TT bãi bỏ 2
3952 THỦ TỤC 7: XÁC NHẬN LẠI NỘI DUNG QUẢNG CÁO THỰC PHẨM TT bãi bỏ 2
3953 THỦ TỤC 5: CẤP GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THỨC ĂN CHĂN NUÔI TT bãi bỏ 2
3954 THỦ TỤC 01: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CẤP MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH (ĐVQHNS) Tin học - Thống kê 2
3955 THỦ TỤC 16: HOÀN TRẢ HOẶC KHẤU TRỪ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ NỘP HOẶC TIỀN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ TRẢ VÀO NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH CỦA CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI Thủ tục bỏ STC 2
3956 THỦ TỤC 01: MUA QUYỂN HÓA ĐƠN Thủ tục bỏ STC 2
3957 THỦ TỤC 7: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CẤP MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH (ĐVQHNS). Thủ tục bỏ STC 2
3958 THỦ TỤC 8: THẨM ĐỊNH NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ VÀ KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI VỐN, THẨM TRA PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ Thủ tục bỏ STC 2
3959 THỦ TỤC 9: THẨM TRA QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH, CÔNG TRÌNH – HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Thủ tục bỏ STC 2
3960 THỦ TỤC 10: THẨM TRA QUYẾT TOÁN DỰ ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (NẾU CÓ); DỰ ÁN DỪNG THỰC HIỆN VĨNH VIỄN CHƯA CÓ KHỐI LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ. Thủ tục bỏ STC 2