Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
4141 THỦ TỤC 09: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ Khám bệnh, chữa bệnh 2
4142 THỦ TỤC 10: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ Khám bệnh, chữa bệnh 2
4143 THỦ TỤC 11: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI PHÒNG XÉT NGHIỆM THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ Khám bệnh, chữa bệnh 2
4144 THỦ TỤC 12: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI NHÀ HỘ SINH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ Khám bệnh, chữa bệnh 2
4145 THỦ TỤC 13: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI PHÒNG KHÁM, TƯ VẤN VÀ ĐIỀU TRỊ DỰ PHÒNG THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ Khám bệnh, chữa bệnh 2
4146 THỦ TỤC 14: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI PHÒNG KHÁM, ĐIỀU TRỊ BỆNH NGHỀ NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ Khám bệnh, chữa bệnh 2
4147 THỦ TỤC 15: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ Khám bệnh, chữa bệnh 2
4148 THỦ TỤC 16: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI NHÀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ Khám bệnh, chữa bệnh 2
4149 THỦ TỤC 17: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ DỊCH VỤ CẤP CỨU, HỖ TRỢ VẬN CHUYỂN NGƯỜI BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ Khám bệnh, chữa bệnh 2
4150 THỦ TỤC 18: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ DỊCH VỤ KÍNH THUỐC THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ Khám bệnh, chữa bệnh 2
4151 THỦ TỤC 19: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI PHÒNG KHÁM CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH, PHÒNG X QUANG THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ Khám bệnh, chữa bệnh 2
4152 THỦ TỤC 20: CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ DỊCH VỤ THẨM MỸ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ Khám bệnh, chữa bệnh 2
4153 THỦ TỤC 22: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI TRẠM Y TẾ CẤP XÃ, TRẠM XÁ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ Khám bệnh, chữa bệnh 2
4154 THỦ TỤC 21: CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ DỊCH VỤ XOA BÓP (MASSAGE) THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ Khám bệnh, chữa bệnh 2
4155 THỦ TỤC 23: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ DỊCH VỤ LÀM RĂNG GIẢ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ Khám bệnh, chữa bệnh 2