Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
4201 THỦ TỤC 69: CÔNG BỐ CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN KHÁM SỨC KHỎE LÁI XE THUỘC THẨM QUYỀN SỞ Y TẾ Khám bệnh, chữa bệnh 2
4202 THỦ TỤC 70: CẤP GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ Khám bệnh, chữa bệnh 2
4203 THỦ TỤC 71: CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ MẤT HOẶC HƯ HỎNG Khám bệnh, chữa bệnh 2
4204 THỦ TỤC 72: CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ KHI CÓ THAY ĐỔI VỀ TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỊU TRÁCH NHIỆM VÀ KHÔNG THAY ĐỔI NỘI DUNG QUẢNG CÁO Khám bệnh, chữa bệnh 2
4205 THỦ TỤC 02: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LÀ LƯƠNG Y CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 4, ĐIỀU 1, THÔNG TƯ SỐ 29/2015/TT-BYT Khám bệnh, chữa bệnh 2
4206 THỦ TỤC 02: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LÀ LƯƠNG Y CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 4, ĐIỀU 1, THÔNG TƯ SỐ 29/2015/TT-BYT Y, dược cổ truyền 2
4207 THỦ TỤC 03: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LÀ LƯƠNG Y CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 5, ĐIỀU 1, THÔNG TƯ SỐ 29/2015/TT-BYT Y, dược cổ truyền 2
4208 THỦ TỤC 04: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LÀ LƯƠNG Y CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 6, ĐIỀU 1, THÔNG TƯ SỐ 29/2015/TT-BYT Y, dược cổ truyền 2
4209 THỦ TỤC 05: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN LÀ LƯƠNG Y THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ Y, dược cổ truyền 2
4210 THỦ TỤC 01: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LÀ LƯƠNG Y CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1, ĐIỀU 1, THÔNG TƯ SỐ 29/2015/TT-BYT Y, dược cổ truyền 2
4211 THỦ TỤC 01: CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC (BAO GỒM CẢ TRƯỜNG HỢP CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC NHƯNG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC BỊ THU HỒI THEO QUY ĐỊNH TẠI CÁC KHOẢN 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ĐIỀU 28 CỦA LUẬT DƯỢC) THEO HÌNH THỨC XÉT HỒ SƠ Dược phẩm 2
4212 THỦ TỤC 02: CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC THEO HÌNH THỨC XÉT HỒ SƠ TRONG TRƯỜNG HỢP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC (CCHND) BỊ GHI SAI DO LỖI CỦA CƠ QUAN CẤP CCHND Dược phẩm 2
4213 THỦ TỤC 03: CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC THEO HÌNH THỨC XÉT HỒ SƠ (TRƯỜNG HỢP BỊ HƯ HỎNG HOẶC BỊ MẤT) Dược phẩm 2
4214 THỦ TỤC 04: ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC THEO HÌNH THỨC XÉT HỒ SƠ Dược phẩm 2
4215 THỦ TỤC 05: CẤP LẦN ĐẦU VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP BỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ (CƠ SỞ BÁN BUÔN THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC; CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC BAO GỒM NHÀ THUỐC, QUẦY THUỐC, TỦ THUỐC TRẠM Y TẾ XÃ, CƠ SỞ CHUYÊN BÁN LẺ DƯỢC LIỆU, THUỐC DƯỢC LIỆU, THUỐC CỔ TRUYỀN) Dược phẩm 2