Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
4216 THỦ TỤC 06: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC CHO CƠ SỞ THAY ĐỔI LOẠI HÌNH KINH DOANH DƯỢC HOẶC THAY ĐỔI PHẠM VI KINH DOANH DƯỢC CÓ LÀM THAY ĐỔI ĐIỀU KIỆN KINH DOANH; THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH DƯỢC THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ (CƠ SỞ BÁN BUÔN THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC; CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC BAO GỒM NHÀ THUỐC, QUẦY THUỐC, TỦ THUỐC TRẠM Y TẾ XÃ, CƠ SỞ CHUYÊN BÁN LẺ DƯỢC LIỆU, THUỐC DƯỢC LIỆU, THUỐC CỔ TRUYỀN) Dược phẩm 2
4217 THỦ TỤC 07: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ (CƠ SỞ BÁN BUÔN THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC; CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC BAO GỒM NHÀ THUỐC, QUẦY THUỐC, TỦ THUỐC TRẠM Y TẾ XÃ, CƠ SỞ CHUYÊN BÁN LẺ DƯỢC LIỆU, THUỐC DƯỢC LIỆU, THUỐC CỔ TRUYỀN) Dược phẩm 2
4218 THỦ TỤC 08: ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ (CƠ SỞ BÁN BUÔN THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC; CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC BAO GỒM NHÀ THUỐC, QUẦY THUỐC, TỦ THUỐC TRẠM Y TẾ XÃ, CƠ SỞ CHUYÊN BÁN LẺ DƯỢC LIỆU, THUỐC DƯỢC LIỆU, THUỐC CỔ TRUYỀN) Dược phẩm 2
4219 THỦ TỤC 09: THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ THUỐC LƯU ĐỘNG Dược phẩm 2
4220 THỦ TỤC 10: CHO PHÉP HỦY THUỐC GÂY NGHIỆN, THUỐC HƯỚNG THẦN, THUỐC TIỀN CHẤT, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT GÂY NGHIỆN, DƯỢC CHẤT HƯỚNG THẦN, TIỀN CHẤT DÙNG LÀM THUỐC THUỘC THẨM QUYỀN SỞ Y TẾ Dược phẩm 2
4221 THỦ TỤC 11: CHO PHÉP MUA THUỐC GÂY NGHIỆN, THUỐC HƯỚNG THẦN, THUỐC TIỀN CHẤT, THUỐC DẠNG PHỐI HỢP CÓ CHỨA TIỀN CHẤT THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ Dược phẩm 2
4222 THỦ TỤC 12: CẤP PHÉP XUẤT KHẨU THUỐC PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT THUỘC HÀNH LÝ CÁ NHÂN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN XUẤT CẢNH GỬI THEO VẬN TẢI ĐƠN, HÀNG HÓA MANG THEO NGƯỜI CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN XUẤT CẢNH ĐỂ ĐIỀU TRỊ BỆNH CHO BẢN THÂN NGƯỜI XUẤT CẢNH VÀ KHÔNG PHẢI LÀ NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT Dược phẩm 2
4223 THỦ TỤC 13: CẤP PHÉP NHẬP KHẨU THUỐC THUỘC HÀNH LÝ CÁ NHÂN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NHẬP CẢNH GỬI THEO VẬN TẢI ĐƠN, HÀNG HÓA MANG THEO NGƯỜI CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NHẬP CẢNH ĐỂ ĐIỀU TRỊ BỆNH CHO BẢN THÂN NGƯỜI NHẬP CẢNH Dược phẩm 2
4224 THỦ TỤC 14: CẤP GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG THÔNG TIN THUỐC THEO HÌNH THỨC HỘI THẢO GIỚI THIỆU THUỐC Dược phẩm 2
4225 THỦ TỤC 15: KÊ KHAI LẠI GIÁ THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC Dược phẩm 2
4226 THỦ TỤC 16: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC CHO CƠ SỞ KINH DOANH THUỐC PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT Dược phẩm 2
4227 THỦ TỤC 17: CÔNG BỐ CƠ SỞ KINH DOANH CÓ TỔ CHỨC KỆ THUỐC Dược phẩm 2
4228 THỦ TỤC 18: ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC Dược phẩm 2
4229 THỦ TỤC 19: ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG THỰC HÀNH TỐT ĐỐI VỚI CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC CÓ KINH DOANH THUỐC DẠNG PHỐI HỢP CÓ CHỨA DƯỢC CHẤT GÂY NGHIỆN, THUỐC DẠNG PHỐI HỢP CÓ CHỨA DƯỢC CHẤT HƯỚNG THẦN, THUỐC DẠNG PHỐI HỢP CÓ CHỨA TIỀN CHẤT, THUỐC ĐỘC, NGUYÊN LIỆU ĐỘC LÀM THUỐC; THUỐC, DƯỢC CHẤT THUỘC DANH MỤC CHẤT BỊ CẤM SỬ DỤNG TRONG MỘT SỐ NGÀNH, LĨNH VỰC. Dược phẩm 2
4230 THỦ TỤC 20: ĐÁNH GIÁ DUY TRÌ ĐÁP ỨNG THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC Dược phẩm 2