Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
4246 THỦ TỤC 06: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT MỸ PHẨM Mỹ phẩm 2
4247 THỦ TỤC 07: ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT MỸ PHẨM Mỹ phẩm 2
4248 THỦ TỤC 08: CẤP SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM SẢN XUẤT TRONG NƯỚC. Mỹ phẩm 2
4249 THỦ TỤC 01: CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ Quản lý trang thiết bị y tế 2
4250 THỦ TỤC 02: CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUỘC LOẠI A Quản lý trang thiết bị y tế 2
4251 THỦ TỤC 03: CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN MUA BÁN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUỘC LOẠI B,C, D Quản lý trang thiết bị y tế 2
4252 THỦ TỤC 01: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ PHƠI NHIỄM VỚI HIV DO TAI NẠN RỦI RO NGHỀ NGHIỆP Y tế dự phòng 2
4253 THỦ TỤC 02: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ NHIỄM VỚI HIV DO TAI NẠN RỦI RO NGHỀ NGHIỆP Y tế dự phòng 2
4254 THỦ TỤC 03: CẤP THẺ NHÂN VIÊN TIẾP CẬN CỘNG ĐỒNG Y tế dự phòng 2
4255 THỦ TỤC 04: CẤP LẠI THẺ NHÂN VIÊN TIẾP CẬN CỘNG ĐỒNG Y tế dự phòng 2
4256 THỦ TỤC 05: THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TƯ VẤN VỀ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS Y tế dự phòng 2
4257 THỦ TỤC 06: CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÓA CHẤT, CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ BẰNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ Y tế dự phòng 2
4258 THỦ TỤC 07: DUYỆT DỰ TRÙ VÀ PHÂN PHỐI THUỐC METHADONE THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ Y tế dự phòng 2
4259 THỦ TỤC 08: DUYỆT DỰ TRÙ VÀ CƠ QUAN ĐẦU MỐI PHÂN PHỐI THUỐC METHADONE THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ VỀ Y TẾ CỦA CÁC BỘ NGÀNH Y tế dự phòng 2
4260 THỦ TỤC 09: CẤP PHÁT THUỐC METHADONE CHO NGƯỜI BỆNH ĐIỀU TRỊ ĐẶC BIỆT TẠI CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH Y tế dự phòng 2