Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
31 THỦ TỤC 13: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT THỦY SẢN ĐỐI VỚI CƠ SỞ CÓ NHU CẦU BỔ SUNG NỘI DUNG CHỨNG NHẬN Thú y 2
32 THỦ TỤC 21: THỦ TỤC 21: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT (TRÊN CẠN VÀ THỦY SẢN) ĐỐI VỚI CƠ SỞ CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN HẾT HIỆU LỰC DO XẢY RA BỆNH HOẶC PHÁT HIỆN MẦM BỆNH TẠI CƠ SỞ ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG NHẬN AN TOÀN HOẶC DO KHÔNG THỰC HIỆN GIÁM SÁT, LẤY MẪU ĐÚNG, ĐỦ SỐ LƯỢNG TRONG QUÁ TRÌNH DUY TRÌ ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ SAU KHI ĐƯỢC CHỨNG NHẬN. Thú y 2
33 THỦ TỤC 22: CẤP, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y (ĐỐI VỚI CƠ SỞ ẤP TRỨNG, SẢN XUẤT, KINH DOANH CON GIỐNG; CƠ SỞ CÁCH LY KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT; CHỢ CHUYÊN KINH DOANH ĐỘNG VẬT, CHỢ KINH DOANH ĐỘNG VẬT NHỎ LẺ, CƠ SỞ THU GOM ĐỘNG VẬT; CƠ SỞ XÉT NGHIỆM, CHẨN ĐOÁN BỆNH ĐỘNG VẬT; CƠ SỞ PHẪU THUẬT ĐỘNG VẬT; CƠ SỞ SẢN XUẤT NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI CÓ NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT VÀ CÁC SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT KHÁC KHÔNG SỬ DỤNG LÀM THỰC PHẨM, KHÔNG DO TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ; KHÔNG PHỤC VỤ XUẤT, NHẬP KHẨU, CHỈ PHỤC VỤ TIÊU DÙNG TRONG NƯỚC) Thú y 2
34 THỦ TỤC 23: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN VẬN CHUYỂN RA KHỎI ĐỊA BÀN CẤP TỈNH Thú y 2
35 THỦ TỤC 24: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN VẬN CHUYỂN RA KHỎI ĐỊA BÀN CẤP TỈNH Thú y 2
36 THỦ TỤC 25: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT THỦY SẢN VẬN CHUYỂN RA KHỎI ĐỊA BÀN CẤP TỈNH Thú y 2
37 THỦ TỤC 26: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT THỦY SẢN VẬN CHUYỂN RA KHỎI ĐỊA BÀN CẤP TỈNH Thú y 2
38 THỦ TỤC 1: CẤP, GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y Thú y 3
39 THỦ TỤC 2: CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y Thú y 2
40 THỦ TỤC 6: CẤP CHỨNG NHẬN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN Thú y 2
41 THỦ TỤC 11: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN THUỐC THÚ Y Thú y 2
42 THỦ TỤC 4: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN THUỐC THÚ Y Thú y 2
43 THỦ TỤC 5: CẤP GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC THÚ Y Thú y 2
44 THỦ TỤC 1: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM (ATTP) ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG LÂM THỦY SẢN. Quản lý chất lượng 4
45 THỦ TỤC 2: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP GIẤY CHỨNG NHẬN SẮP HẾT HẠN. Quản lý chất lượng 4