Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
31 THỦ TỤC 4: CHẤP THUẬN CHO PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH HOẠT ĐỘNG CHÍNH THỨC TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA Thủ tục bãi bỏ 2
32 THỦ TỤC 3: CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH CHO XE Ô TÔ VÀO ĐƯỜNG CẤM TRONG THỊ XÃ (NAY LÀ THÀNH PHỐ) Thủ tục bãi bỏ 2
33 THỦ TỤC 4: CÔNG BỐ LẦN ĐẦU ĐƯA TRẠM DỪNG NGHỈ VÀO KHAI THÁC Thủ tục bãi bỏ 2
34 THỦ TỤC 5: CÔNG BỐ LẠI TRẠM DỪNG NGHỈ Thủ tục bãi bỏ 2
35 THỦ TỤC 6: CÔNG BỐ ĐƯA BẾN XE HÀNG VÀO KHAI THÁC Thủ tục bãi bỏ 2
36 THỦ TỤC 7: CÔNG BỐ LẦN ĐẦU ĐƯA BẾN XE KHÁCH VÀO KHAI THÁC Thủ tục bãi bỏ 2
37 THỦ TỤC 8: CÔNG BỐ LẠI BẾN XE KHÁCH Thủ tục bãi bỏ 2
38 THỦ TỤC 9: CHẤP THUẬN THIẾT KẾ KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC GIAO THÔNG CỦA NÚT GIAO ĐƯỜNG NHÁNH ĐẤU NỐI VÀO QUỐC LỘ Thủ tục bãi bỏ 2
39 THỦ TỤC 10: GIA HẠN CHẤP THUẬN THIẾT KẾ KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC GIAO THÔNG TRONG NÚT GIAO ĐƯỜNG NHÁNH ĐẤU NỐI VÀO QUỐC LỘ Thủ tục bãi bỏ 2
40 THỦ TỤC 11: CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA QUỐC LỘ VÀ ĐƯỜNG TỈNH ĐANG KHAI THÁC DO SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢN LÝ Thủ tục bãi bỏ 4
41 THỦ TỤC 12: GIA HẠN CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA QUỐC LỘ VÀ ĐƯỜNG TỈNH ĐANG KHAI THÁC DO SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢN LÝ Thủ tục bãi bỏ 4
42 THỦ TỤC 13: CẤP PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA QUỐC LỘ VÀ ĐƯỜNG TỈNH ĐANG KHAI THÁC DO SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢN LÝ. Thủ tục bãi bỏ 2
43 THỦ TỤC 14: CHẤP THUẬN VÀ CẤP PHÉP THI CÔNG XÂY DỰNG BIỂN QUẢNG CÁO TẠM THỜI TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA QUỐC LỘ VÀ ĐƯỜNG TỈNH ĐANG KHAI THÁC DO SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢN LÝ Thủ tục bãi bỏ 2
44 THỦ TỤC 15: CẤP PHÉP THI CÔNG (HOẶC THOẢ THUẬN THI CÔNG) CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ TRONG PHẠM VI ĐẤT DÀNH CHO ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI QUỐC LỘ ĐANG KHAI THÁC Thủ tục bãi bỏ 2
45 THỦ TỤC 16: CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ TRONG PHẠM VI ĐẤT DÀNH CHO ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI ĐƯỜNG TỈNH ĐANG KHAI THÁC Thủ tục bãi bỏ 2