Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
46 THỦ TỤC 44: CẤP PHIẾU QUẢNG CÁO, TỔ CHỨC HỘI THẢO, SỰ KIỆN GIỚI THIỆU MỸ PHẨM: Thủ tục bãi bỏ 2
47 THỦ TỤC 45: CẤP LẠI PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ QUẢNG CÁO, TỔ CHỨC HỘI THẢO, SỰ KIỆN GIỚI THIỆU MỸ PHẨM TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG ĐÃ ĐĂNG KÝ: Thủ tục bãi bỏ 2
48 THỦ TỤC 1: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM Thủ tục bãi bỏ 2
49 THỦ TỤC 2: CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM Thủ tục bãi bỏ 2
50 THỦ TỤC 3: CẤP GIẤY XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM Thủ tục bãi bỏ 2
51 THỦ TỤC 10: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BÀI THUỐC GIA TRUYỀN Thủ tục bãi bỏ 2
52 THỦ TỤC 10: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BÀI THUỐC GIA TRUYỀN. Thủ tục bãi bỏ 2
53 THỦ TỤC 02: CẤP BỔ SUNG PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TRONG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ Khám bệnh, chữa bệnh 2
54 THỦ TỤC 03: CẤP THAY ĐỔI PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TRONG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH Khám bệnh, chữa bệnh 2
55 THỦ TỤC 04: CẤP ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG TRƯỜNG HỢP ĐỀ NGHỊ ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI HỌ VÀ TÊN, NGÀY THÁNG NĂM SINH Khám bệnh, chữa bệnh 2
56 THỦ TỤC 05: CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BỊ MẤT HOẶC HƯ HỎNG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẶC BỊ THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM A, B KHOẢN 1 ĐIỀU 29 LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH Khám bệnh, chữa bệnh 2
57 THỦ TỤC 07: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI BỆNH VIỆN THUỘC SỞ Y TẾ VÀ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP KHI THAY ĐỔI HÌNH THỨC TỔ CHỨC, CHIA TÁCH, HỢP NHẤT, SÁP NHẬP Khám bệnh, chữa bệnh 2
58 THỦ TỤC 09: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ Khám bệnh, chữa bệnh 2
59 THỦ TỤC 10: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ Khám bệnh, chữa bệnh 2
60 THỦ TỤC 11: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI PHÒNG XÉT NGHIỆM THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ Khám bệnh, chữa bệnh 2