Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
46 THỦ TỤC 14: GIẢI THỂ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ. Giáo dục và đào tạo 3
47 THỦ TỤC 15: CHUYỂN TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ Giáo dục và đào tạo 2
48 THỦ TỤC 16: THÀNH LẬP NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ TƯ THỤC Giáo dục và đào tạo 2
49 THỦ TỤC 17: CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ TƯ THỤC. Giáo dục và đào tạo 2
50 THỦ TỤC 18: SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ TƯ THỤC. Giáo dục và đào tạo 2
51 THỦ TỤC 19: GIẢI THỂ NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ TƯ THỤC Giáo dục và đào tạo 2
52 THỦ TỤC 20: CÔNG NHẬN XÃ ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ. Giáo dục và đào tạo 2
53 THỦ TỤC 21: CÔNG NHẬN TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT MỨC CHẤT LƯỢNG TỐI THIỂU. Giáo dục và đào tạo 2
54 THỦ TỤC 22: CHUYỂN TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỌC SINH TIỂU HỌC. Giáo dục và đào tạo 3
55 THỦ TỤC 23: QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI “CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP” CẤP XÃ Giáo dục và đào tạo 2
56 THỦ TỤC 24: CẤP GIẤY PHÉP, GIA HẠN GIẤY PHÉP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY THÊM, HỌC THÊM ĐỐI VỚI CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ. Giáo dục và đào tạo 2
57 THỦ TỤC 25: XÉT CẤP HỖ TRỢ ĂN TRƯA CHO TRẺ EM TRONG ĐỘ TUỔI NĂM TUỔI. Giáo dục và đào tạo 2
58 THỦ TỤC 16: THÀNH LẬP NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ TƯ THỤC Giáo dục và đào tạo 2
59 THỦ TỤC 04: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP HUYỆN. Công thương 2
60 THỦ TỤC 05: CẤP GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ. Công thương 2