Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
886 THỦ TỤC 27: ĐÓNG LẠI DẤU NỔI TRÊN ẢNH VĂN BẰNG Giáo dục và đào tạo 2
887 THỦ TỤC 28: CẤP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP Giáo dục và đào tạo 2
888 THỦ TỤC 29: ĐÍNH CHÍNH LẠI BẰNG TỐT NGHIỆP Giáo dục và đào tạo 2
889 THỦ TỤC 14: ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC Giáo dục và đào tạo 2
890 THỦ TỤC 15: GIẢI THỂ TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP Giáo dục và đào tạo 2
891 THỦ TỤC 16: GIẢI THỂ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Giáo dục và đào tạo 2
892 THỦ TỤC 17: GIẢI THỂ TRUNG TÂM KỸ THUẬT TỔNG HỢP – HƯỚNG NGHIỆP Giáo dục và đào tạo 2
893 THỦ TỤC 55: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH LÁI XE Quản lý kết cấu hạ tầng và vận tải thủy nội địa 2
894 THỦ TỤC 1: ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP (ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN, CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY HỢP DANH) Đăng ký doanh nghiệp 2
895 THỦ TỤC 2: ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP (ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN, CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY HỢP DANH) Đăng ký doanh nghiệp 2
896 THỦ TỤC 3: THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP (ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN, CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY HỢP DANH) Đăng ký doanh nghiệp 2
897 THỦ TỤC 4: BÁO CÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP (ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN, CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY HỢP DANH) Đăng ký doanh nghiệp 2
898 THỦ TỤC 5: CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP (ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN, CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY HỢP DANH) Đăng ký doanh nghiệp 2
899 THỦ TỤC 6: THÔNG BÁO MẪU CON DẤU (ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN, CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY HỢP DANH) Đăng ký doanh nghiệp 2
900 THỦ TỤC 7: ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THÔNG BÁO LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH Đăng ký doanh nghiệp 2