Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
91 THỦ TỤC 2: CHẤP THUẬN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH NGANG SÔNG Thủ tục bãi bỏ 2
92 THỦ TỤC 15: ĐĂNG KÝ KHAI THÁC TUYẾN VẬN TẢI KHÁCH CỐ ĐỊNH BẰNG XE Ô TÔ Thủ tục bãi bỏ 2
93 THỦ TỤC 16: NGỪNG KHAI THÁC TUYẾN, GIẢM SỐ CHUYẾN CHẠY XE TRÊN TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH Thủ tục bãi bỏ 2
94 THỦ TỤC 01: CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH XE QUÁ TẢI TRỌNG, XE QUÁ KHỔ GIỚI HẠN, XE BÁNH XÍCH, XE VẬN CHUYỂN HÀNG SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG TRÊN ĐƯỜNG BỘ. Thủ tục bãi bỏ 2
95 THỦ TỤC 01: CHẤP THUẬN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH, HÀNH LÝ, BAO GỬI THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIỆT NAM. Thủ tục bãi bỏ 2
96 THỦ TỤC 02: CHẤP THUẬN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH NGANG SÔNG. Thủ tục bãi bỏ 2
97 THỦ TỤC 01: CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE BỊ MẤT NHƯNG CÒN THỜI HẠN SỬ DỤNG HOẶC QUÁ THỜI HẠN SỬ DỤNG DƯỚI 03 THÁNG Thủ tục bãi bỏ 2
98 THỦ TỤC 02: CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP CÒN GIẤY PHÉP LÁI XE NHƯNG QUÁ THỜI HẠN SỬ DỤNG TRÊN 03 THÁNG ĐẾN DƯỚI 01 NĂM Thủ tục bãi bỏ 2
99 THỦ TỤC 03: CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP CÒN GIẤY PHÉP LÁI XE NHƯNG QUÁ THỜI HẠN SỬ DỤNG TRÊN 01 NĂM Thủ tục bãi bỏ 2
100 THỦ TỤC 04: CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE BỊ MẤT VÀ QUÁ THỜI HẠN SỬ DỤNG TRÊN 03 THÁNG ĐẾN DƯỚI 01 NĂM Thủ tục bãi bỏ 2
101 THỦ TỤC 05: CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE BỊ MẤT VÀ QUÁ THỜI HẠN SỬ DỤNG TỪ 01 NĂM TRỞ LÊN 1. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN: Thủ tục bãi bỏ 2
102 THỦ TỤC 06: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH LÁI XE Thủ tục bãi bỏ 2
103 THỦ TỤC 01: DỰ THI, KIỂM TRA LẤY GIẤY CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN THUYỀN TRƯỞNG HẠNG BA, HẠNG TƯ, MÁY TRƯỞNG HẠNG BA, CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ (ĐỐI VỚI ĐỊA PHƯƠNG CHƯA CÓ CƠ SỞ DẠY NGHỀ) VÀ CHỨNG CHỈ HUẤN LUYỆN AN TOÀN CƠ BẢN THUỘC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Thủ tục bãi bỏ 2
104 THỦ TỤC 02: CẤP, CẤP LẠI, CHUYỂN ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN THUYỀN TRƯỞNG HẠNG BA, HẠNG TƯ, MÁY TRƯỞNG HẠNG BA VÀ CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ (ĐỐI VỚI ĐỊA PHƯƠNG CHƯA CÓ CƠ SỞ DẠY NGHỀ), CHỨNG CHỈ HUẤN LUYỆN AN TOÀN CƠ BẢN THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Thủ tục bãi bỏ 2
105 THỦ TỤC 20: CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÙNG THỜI ĐIỂM VỚI CẤP PHÉP THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA QUỐC LỘ VÀ ĐƯỜNG TỈNH ĐANG KHAI THÁC DO SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢN LÝ Thủ tục bãi bỏ 3