Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
106 THỦ TỤC 57: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNGKHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO ĐỐI VỚI CƠ SỞ DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP Khám bệnh, chữa bệnh 2
107 THỦ TỤC 58: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNGKHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO ĐỐI VỚI CƠ SỞ DỊCH VỤ LÀM RĂNG GIẢ Khám bệnh, chữa bệnh 2
108 THỦ TỤC 59: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO ĐỐI VỚI CƠ SỞ DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TẠI NHÀ Khám bệnh, chữa bệnh 2
109 THỦ TỤC 60: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO ĐỐI VỚI CƠ SỞ DỊCH VỤ KÍNH THUỐC Khám bệnh, chữa bệnh 2
110 THỦ TỤC 61: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO ĐỐI VỚI CƠ SỞ DỊCH VỤ CẤP CỨU, HỖ TRỢ VẬN CHUYỂN NGƯỜI BỆNH Khám bệnh, chữa bệnh 2
111 THỦ TỤC 62: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO VỚI TRẠM XÁ, TRẠM Y TẾ CẤP XÃ Khám bệnh, chữa bệnh 2
112 THỦ TỤC 63: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ KHI THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM Khám bệnh, chữa bệnh 2
113 THỦ TỤC 64: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ KHI THAY ĐỔI TÊN CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH Khám bệnh, chữa bệnh 2
114 THỦ TỤC 65: CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ DO BỊ MẤT HOẶC HƯ HỎNG HOẶC GIẤY PHÉP BỊ THU HỒI DO CẤP KHÔNG ĐÚNG THẨM QUYỀN Khám bệnh, chữa bệnh 2
115 THỦ TỤC 66: ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ KHI THAY ĐỔI QUY MÔ GIƯỜNG BỆNH HOẶC CƠ CẤU TỔ CHỨC HOẶC PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN. Khám bệnh, chữa bệnh 2
116 THỦ TỤC 67: CHO PHÉP ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM KỸ THUẬT MỚI, PHƯƠNG PHÁP MỚI TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI KỸ THUẬT MỚI, PHƯƠNG PHÁP MỚI QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 2 THÔNG TƯ SỐ 07/2015/TT-BYT THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ Khám bệnh, chữa bệnh 2
117 THỦ TỤC 68: CHO PHÉP ÁP DỤNG CHÍNH THỨC KỸ THUẬT MỚI, PHƯƠNG PHÁP MỚI TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ Khám bệnh, chữa bệnh 2
118 THỦ TỤC 69: CÔNG BỐ CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN KHÁM SỨC KHỎE LÁI XE THUỘC THẨM QUYỀN SỞ Y TẾ Khám bệnh, chữa bệnh 2
119 THỦ TỤC 70: CẤP GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ Khám bệnh, chữa bệnh 2
120 THỦ TỤC 71: CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ MẤT HOẶC HƯ HỎNG Khám bệnh, chữa bệnh 2