Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
106 THỦ TỤC 04: ĐĂNG KÝ XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI Nông nghiệp 2
107 THỦ TỤC 001: THẨM ĐỊNH MUA SẮM, SỬA CHỮA TÀI SẢN Tài chính 2
108 THỦ TỤC 002: THANH LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC Tài chính 2
109 THỦ TỤC 003: XỬ LÝ TÀI SẢN TỊCH THU SUNG CÔNG QUỸ NHÀ NƯỚC Tài chính 2
110 THỦ TỤC 004: XÁC ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT PHỤC VỤ VIỆC GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH Tài chính 2
111 THỦ TỤC 005: XÁC ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT PHỤC VỤ VIỆC GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH THÁI BÌNH Tài chính 2
112 THỦ TỤC 1: ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Môi trường 2
113 THỦ TỤC 2: ĐĂNG KÝ ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN. Môi trường 2
114 THỦ TỤC 16: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẠI KHAI TỬ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Hộ tịch 2
115 THỦ TỤC 08: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG HỘ TỊCH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI VÀ THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM TỪ ĐỦ 14 TRỞ LÊN CƯ TRÚ Ở TRONG NƯỚC Hộ tịch 2
116 THỦ TỤC 01: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Hộ tịch 2
117 THỦ TỤC 02: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Hộ tịch 2
118 THỦ TỤC 03: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI TỬ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Hộ tịch 2
119 THỦ TỤC 04: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHẬN CHA, MẸ CON CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Hộ tịch 2
120 THỦ TỤC 05: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH KẾT HỢP VỚI ĐĂNG KÝ NHẬN CHA, MẸ, CON CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Hộ tịch 2