Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

LĨNH VỰC: XUẤT NHẬP KHẨU
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 THỦ TỤC 01: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HOÁ (C/O) ƯU ĐÃI MẪU AI Xuất nhập khẩu 2
2 THỦ TỤC 02: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HOÁ (C/O) ƯU ĐÃI MẪU AANZ Xuất nhập khẩu 2
3 THỦ TỤC 03: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HOÁ (C/O) ƯU ĐÃI MẪU VK Xuất nhập khẩu 2
4 THỦ TỤC 04: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HOÁ (C/O) ƯU ĐÃI MẪU VJ Xuất nhập khẩu 2
5 THỦ TỤC 05: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HOÁ (C/O) ƯU ĐÃI MẪU VC. Xuất nhập khẩu 2
6 THỦ TỤC 06: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA (C/O) ƯU ĐÃI MẪU A ĐỐI VỚI MẶT HÀNG GIÀY DÉP XUẤT KHẨU SANG EU Xuất nhập khẩu 2
7 THỦ TỤC 07: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HOÁ (C/O) ƯU ĐÃI MẪU X Xuất nhập khẩu 2
8 THỦ TỤC 08: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HOÁ (C/O) ƯU ĐÃI MẪU D Xuất nhập khẩu 2
9 THỦ TỤC 09: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HOÁ (C/O) ƯU ĐÃI MẪU E Xuất nhập khẩu 2
10 THỦ TỤC 10: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HOÁ (C/O) ƯU ĐÃI MẪU S Xuất nhập khẩu 2
11 THỦ TỤC 11: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HOÁ (C/O) ƯU ĐÃI MẪU AK. Xuất nhập khẩu 2
12 THỦ TỤC 12: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HOÁ (C/O) ƯU ĐÃI MẪU AJ. Xuất nhập khẩu 2
13 THỦ TỤC 12: CẤP MÃ SỐ NHÀ SẢN XUẤT (MID) HÀNG DỆT MAY XUẤT KHẨU SANG HOA KỲ. Xuất nhập khẩu 2
14 THỦ TỤC 15: CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN (VPĐD) CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM. Xuất nhập khẩu 3
15 THỦ TỤC 16: CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN (VPĐD) CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM. Xuất nhập khẩu 3