Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

LĨNH VỰC: DƯỢC PHẨM
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 THỦ TỤC 01: CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC (BAO GỒM CẢ TRƯỜNG HỢP CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC NHƯNG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC BỊ THU HỒI THEO QUY ĐỊNH TẠI CÁC KHOẢN 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ĐIỀU 28 CỦA LUẬT DƯỢC) THEO HÌNH THỨC XÉT HỒ SƠ Dược phẩm 2
2 THỦ TỤC 02: CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC THEO HÌNH THỨC XÉT HỒ SƠ TRONG TRƯỜNG HỢP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC (CCHND) BỊ GHI SAI DO LỖI CỦA CƠ QUAN CẤP CCHND Dược phẩm 2
3 THỦ TỤC 03: CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC THEO HÌNH THỨC XÉT HỒ SƠ (TRƯỜNG HỢP BỊ HƯ HỎNG HOẶC BỊ MẤT) Dược phẩm 2
4 THỦ TỤC 04: ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC THEO HÌNH THỨC XÉT HỒ SƠ Dược phẩm 2
5 THỦ TỤC 05: CẤP LẦN ĐẦU VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP BỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ (CƠ SỞ BÁN BUÔN THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC; CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC BAO GỒM NHÀ THUỐC, QUẦY THUỐC, TỦ THUỐC TRẠM Y TẾ XÃ, CƠ SỞ CHUYÊN BÁN LẺ DƯỢC LIỆU, THUỐC DƯỢC LIỆU, THUỐC CỔ TRUYỀN) Dược phẩm 2
6 THỦ TỤC 06: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC CHO CƠ SỞ THAY ĐỔI LOẠI HÌNH KINH DOANH DƯỢC HOẶC THAY ĐỔI PHẠM VI KINH DOANH DƯỢC CÓ LÀM THAY ĐỔI ĐIỀU KIỆN KINH DOANH; THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH DƯỢC THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ (CƠ SỞ BÁN BUÔN THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC; CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC BAO GỒM NHÀ THUỐC, QUẦY THUỐC, TỦ THUỐC TRẠM Y TẾ XÃ, CƠ SỞ CHUYÊN BÁN LẺ DƯỢC LIỆU, THUỐC DƯỢC LIỆU, THUỐC CỔ TRUYỀN) Dược phẩm 2
7 THỦ TỤC 07: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ (CƠ SỞ BÁN BUÔN THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC; CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC BAO GỒM NHÀ THUỐC, QUẦY THUỐC, TỦ THUỐC TRẠM Y TẾ XÃ, CƠ SỞ CHUYÊN BÁN LẺ DƯỢC LIỆU, THUỐC DƯỢC LIỆU, THUỐC CỔ TRUYỀN) Dược phẩm 2
8 THỦ TỤC 08: ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ (CƠ SỞ BÁN BUÔN THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC; CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC BAO GỒM NHÀ THUỐC, QUẦY THUỐC, TỦ THUỐC TRẠM Y TẾ XÃ, CƠ SỞ CHUYÊN BÁN LẺ DƯỢC LIỆU, THUỐC DƯỢC LIỆU, THUỐC CỔ TRUYỀN) Dược phẩm 2
9 THỦ TỤC 09: THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ THUỐC LƯU ĐỘNG Dược phẩm 2
10 THỦ TỤC 10: CHO PHÉP HỦY THUỐC GÂY NGHIỆN, THUỐC HƯỚNG THẦN, THUỐC TIỀN CHẤT, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT GÂY NGHIỆN, DƯỢC CHẤT HƯỚNG THẦN, TIỀN CHẤT DÙNG LÀM THUỐC THUỘC THẨM QUYỀN SỞ Y TẾ Dược phẩm 2
11 THỦ TỤC 11: CHO PHÉP MUA THUỐC GÂY NGHIỆN, THUỐC HƯỚNG THẦN, THUỐC TIỀN CHẤT, THUỐC DẠNG PHỐI HỢP CÓ CHỨA TIỀN CHẤT THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ Dược phẩm 2
12 THỦ TỤC 12: CẤP PHÉP XUẤT KHẨU THUỐC PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT THUỘC HÀNH LÝ CÁ NHÂN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN XUẤT CẢNH GỬI THEO VẬN TẢI ĐƠN, HÀNG HÓA MANG THEO NGƯỜI CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN XUẤT CẢNH ĐỂ ĐIỀU TRỊ BỆNH CHO BẢN THÂN NGƯỜI XUẤT CẢNH VÀ KHÔNG PHẢI LÀ NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT Dược phẩm 2
13 THỦ TỤC 13: CẤP PHÉP NHẬP KHẨU THUỐC THUỘC HÀNH LÝ CÁ NHÂN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NHẬP CẢNH GỬI THEO VẬN TẢI ĐƠN, HÀNG HÓA MANG THEO NGƯỜI CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NHẬP CẢNH ĐỂ ĐIỀU TRỊ BỆNH CHO BẢN THÂN NGƯỜI NHẬP CẢNH Dược phẩm 2
14 THỦ TỤC 14: CẤP GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG THÔNG TIN THUỐC THEO HÌNH THỨC HỘI THẢO GIỚI THIỆU THUỐC Dược phẩm 2
15 THỦ TỤC 15: KÊ KHAI LẠI GIÁ THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC Dược phẩm 2