Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

LĨNH VỰC: BỔ TRỢ TƯ PHÁP
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 THỦ TỤC 9: THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH, CÔNG TY LUẬT NƯỚC NGOÀI Bổ trợ tư pháp 2
2 THỦ TỤC 27: CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM Bổ trợ tư pháp 2
3 THỦ TỤC 28: CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ TẠI NƯỚC NGOÀI Bổ trợ tư pháp 2
4 THỦ TỤC 29: CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUA UỶ QUYỀN Bổ trợ tư pháp 2
5 THỦ TỤC 30: CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHO TRUNG TÂM HỖ TRỢ KẾT HÔN Bổ trợ tư pháp 2
6 THỦ TỤC 05: THAY ĐỔI NƠI TẬP SỰ HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TỪ TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG NÀY SANG TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG KHÁC TRONG CÙNG MỘT TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG. Bổ trợ tư pháp 2
7 THỦ TỤC 06: THAY ĐỔI NƠI TẬP SỰ TỪ TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TẠI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NÀY SANG TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TẠI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG KHÁC. Bổ trợ tư pháp 2
8 THỦ TỤC 07: ĐĂNG KÝ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRƯỜNG HỢP NGƯỜI TẬP SỰ THAY ĐỔI NƠI TẬP SỰ SANG TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TẠI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG KHÁC. Bổ trợ tư pháp 2
9 THỦ TỤC 08: CHẤM DỨT TẬP SỰ HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG Bổ trợ tư pháp 2
10 THỦ TỤC 09: ĐĂNG KÝ TẬP SỰ LẠI HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG SAU KHI CHẤM DỨT TẬP SỰ HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG. Bổ trợ tư pháp 2
11 THỦ TỤC 10: TỪ CHỐI HƯỚNG DẪN TẬP SỰ (TRƯỜNG HỢP TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG KHÔNG CÓ CÔNG CHỨNG VIÊN KHÁC ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỚNG DẪN TẬP SỰ). Bổ trợ tư pháp 2
12 THỦ TỤC 11: THAY ĐỔI CÔNG CHỨNG VIÊN HƯỚNG DẪN TẬP SỰ TRONG TRƯỜNG HỢP NGƯỜI TẬP SỰ ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI. Bổ trợ tư pháp 2
13 THỦ TỤC 12: THAY ĐỔI CÔNG CHỨNG VIÊN HƯỚNG DẪN TẬP SỰ TRONG TRƯỜNG HỢP TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG NHẬN TẬP SỰ TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG, CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG HOẶC BỊ CHUYỂN ĐỔI, GIẢI THỂ. Bổ trợ tư pháp 2
14 THỦ TỤC 14: ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ VÀ CẤP THẺ CÔNG CHỨNG VIÊN. Bổ trợ tư pháp 2
15 THỦ TỤC 15: THỦ TỤC CẤP LẠI THẺ CÔNG CHỨNG VIÊN Bổ trợ tư pháp 2