Cấp phép thi công (hoặc thoả thuận thi công) công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác

Thủ tục 15: Cấp phép thi công (hoặc thoả thuận thi công) công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác

1. Trình tự thực hiện:

a) Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ xin cấp phép thi công tới Trung tâm hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, nhà Triển Lãm, đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình vào giờ hành chính, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần;

- Tổ chức có nhu cầu đ nghị cấp Giấy phép hoàn thiện 01 bộ hồ sơ gửi qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp;

 - Sở Giao thông vận tải tiến hành thẩm định hồ sơ; nếu hồ sơ không đầy đ theo quy định, có văn bản hướng dẫn hoàn thiệnối với trường hợp nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính); nếu đ điều kiện, có văn bản chấp thuận hoặc cấp phép thi công. Trường hợp không chấp thuận hoặc không cấp phép, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu chính.

3.  Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình (bản chính);

- Văn bản phê duyệt hoặc chấp thuận thiết kế của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền (bản sao có xác nhận của Chủ đầu tư);

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, trong đó có biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản chính).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4.  Thời hạn giải quyết: Không quá 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5.  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6.  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải Thái Bình.

7.  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản cấp phép hoặc văn bản thoả thuận (đối với các dự án do Bộ Giao thông vận tải hoặc Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm Chủ đầu tư).

8.  Lệ phí: 100.000 đồng.        

9.  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

                                                                                                                                                                                                    

+ Tuân thủ những Quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

+ Tuân thủ về Quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ.

+ Chấp hành những quy định về Xử phạt vi phạm hành chính trong giao thông đường bộ.

11.  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải quy định hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình về ban hành mức thu phí và lệ phí.

- Tải mẫu đơn: